biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

O metodzie Kaizen z roku na rok słyszy się coraz więcej. Ma wiele wspólnego ze zmianą na lepsze, poprawą jakości i efektywności oraz ciągłym rozwojem. Co jednak kluczowe dla tej metody, to fakt, że wszystko odbywa się małymi krokami, a więc systematycznie. Na czym polega metoda Kaizen i jak wpływa na funkcjonowanie firm? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

 

Metoda małych kroków, czyli metoda Kaizen

Metoda Kaizen bardzo często nazywana jest również metodą małych kroków, ponieważ wiąże się z dokonywaniem dużych zmian poprzez małe usprawnienia, wpływające m.in. na efektywność pracowników, atmosferę w pracy czy optymalizację procesów w przedsiębiorstwie. Dlaczego małe kroki? Przede wszystkim dlatego, że małe kroki jesteśmy w stanie kontrolować. Daje to zatem większe poczucie sprawczości, bezpieczeństwa i pewności, że cały proces przebiegnie pomyślnie. Co więcej, dążąc do celu małymi krokami dużo łatwiej poradzić sobie z naprawdę trudnymi wyzwaniami, które staną nam na drodze. Zmiany nie są bowiem duże i gwałtowne, ale stopniowe. Niekiedy są to naprawdę niewielkie działania, które pozwalają na osiągnięcie ogromnych efektów. Warto również dodać, że Kaizen jest podstawą w Lean Management. Lean Management polega na stworzenie w firmie odpowiedniej atmosfery, jak i kultury pracy, które będą sprzyjały dążeniu do odnajdowania coraz skuteczniejszych rozwiązań, a to jest właśnie istota Kaizen.

 

10 zasad Kaizen

Na metodę Kaizen składa się 10 zasad, które stanowią wskazówki do lepszego zarządzania firmą. Stąd też bardzo często wykorzystuje się metodę Kaizen w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wielu specjalistów postrzega bowiem tę metodę jako kluczową w usprawnianiu procesów produkcyjnych. Poniżej przedstawiamy 10 zasad Kaizen:

  1. Problemy stwarzają możliwości

Co ciekawe, w metodzie małych kroków Kaizen powstałe problemy traktowane są jako szanse na zmianę i stanowią motywację dla pracowników do nieustannego kształcenia się. Problem nie jest tu synonimem kłopotu czy przeciwności. Wręcz przeciwnie, wykrycie problemu stanowi wskazówkę do tego, jak zacząć działać lepiej.

  1. Pytaj 5 razy „Dlaczego?”

W metodzie Kaizen istotne jest zadawanie pytań oraz ciągłe dociekanie. Warto zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje czy dlaczego doszło do jakiegoś zdarzenia itd. Dzięki temu możemy łatwiej dotrzeć do źródła problemu i zrozumieć go, a następnie krok po kroku zacząć wprowadzać zmiany, które pozwolą sobie z nim poradzić.

  1. Bierz pomysły od wszystkich

Ważne, by nie bagatelizować zdania żadnego z pracowników. Jeśli zaistnieje problem, należy zapytać każdego z nich o pomysł na jego rozwiązanie. Być może nie każdy będzie wiedział, jak można sobie z nim poradzić, ale z pewnością znajdzie się kilka punktów widzenia, które pozwolą spojrzeć na problem z różnych stron i wypracować ciekawe, być może innowacyjne rozwiązanie.

  1. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia

W metodzie Kaizen bardzo ważne jest szukanie realnych pomysłów, które rzeczywiście będzie można wdrożyć w danej firmie. Nie ma tu miejsca na abstrakcyjne idee.

  1. Odrzucaj ustalony stan rzeczy

W tej zasadzie chodzi o to, że nie ma takich założeń, których nie wolno zmieniać. A więc to, że ktoś w przeszłości ustalił pewien kanon czy zbiór zasad nie oznacza, że nie można ich zmienić czy zrobić to lepiej. Tylko w ten sposób będziemy w stanie się doskonalić i wyjść ze stanu stagnacji.

  1. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, to zbędna wymówka

Nie należy z góry zakładać, że dana idea nie jest możliwa do zrealizowania. Warto sprawdzić każde rozwiązania, ponieważ już sam proces testowania może przynieść nowe i ciekawe pomysły. 

  1. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne

Zrobione jest lepsze od doskonałego – to właśnie chce nam przekazać ta zasada. Perfekcjonizm to dar, ale i przekleństwo. Warto więc testować i wprowadzać nowe rozwiązania małymi krokami. Nawet, jeśli coś miałoby pójść nie tak.

  1. Użyj sprytu zamiast pieniędzy

Kaizen nie polega na inwestowaniu dużych pieniędzy w nowe rozwiązania. To szukanie sprytnych idei, które często nie wymagają nakładu finansowego. Niekiedy są to naprawdę proste koncepcje organizacyjne, usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

  1. Pomyłki koryguj na bieżąco

W metodzie Kaizen bardzo ważne jest szybkie reagowanie na błędy czy pomyłki. Nie wolno doprowadzić do ich nawarstwiania i spotęgowania problemu.

  1. Ulepszanie nie ma końca

Musimy pamiętać, że zawsze można coś udoskonalić i zrobić pewne rzeczy lepiej. W Kaizen chodzi o to, by nie osiadać na laurach, lecz stale pracować, małymi krokami dążąc do polepszenia obecnej sytuacji oraz do rozwoju.

 

Metoda Kaizen – na czym polega?

17 czerwca 2021
metoda kaizen
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,