biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Napisz do nas

Oferta

Zrealizowane projekty

Doradztwo biznesowe

W dzisiejszych realiach rynkowych osiągnięcie sukcesu i przewagi konkurencyjnej wymaga inwestycji w nieszablonowe podejścia do prowadzenia biznesu oraz poszukiwania elementów, które w dalszym ciągu można ulepszać.

 

Nasza firma pozwala na osiągnięcie sukcesów przedsiębiorstwom, które zdecydowały się na współpracę. W ramach wielu konsultacji biznesowych, projektów usprawniających działanie procesów oraz całych biznesów zdobyliśmy ważne doświadczenia. Każdy zrealizowany projekt, przeprowadzone szkolenie motywuje nas do ciągłego działania, poszerzania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Oferta naszej firmy pozwoli Państwu osiągnąć sukces.

Najważniejsze projekty prowadzone przez nas:

Doradztwo biznesowe, Consulting, konsulting, usprawniania
 1. Analiza stanu obecnego przedsiębiorstwa:
  1. analiza procesów biznesowych
  2. analiza powiązań organizacyjnych
  3. analiza procesów produkcyjnych
  4. określenie limitów produkcyjnych
 2. Opracowanie stanu przyszłego
  1. udział w doborze rozwiązań technologicznych
  2. opracowanie layoutu przedsiębiorstwa
 3. Rekomendacja działań usprawniających procesy zarządcze
  1. modernizacja procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa
  2. propozycja systemu kontroli, raportowania i oceny pracowników produkcyjnych
  3. propozycja systemu motywowania i premiowania pracowników
  4. propozycja wskaźników KPI
 4. Szkolenia pracowników podnoszących ich kompetencje w zakresie zidentyfikowanych potrzeb mających na celu wprowadzenie kultury ciągłego doskonalenia

 

produkcja cateringu dietetycznego

 1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych komórki optymalizacyjnej w przedsiębiorstwie
 2. Przeprowadzenie szkolenia z lean management
 3. Realizacja warsztatu Kaizen
  1. analiza wybranego procesu produkcyjnego
  2. identyfikacja źródła problemów w analizowanym procesie
  3. stworzenie trzech projektów usprawniających

przetwórstwo mięsne

 1. Analiza pracy kadry zarządzającej produkcją średniego szczebla
 2. Identyfikacja problemów występujących w realizacji procesów biznesowych kadry zarządzającej produkcją
 3. Rekomendacje usprawniające realizację procesów biznesowych realizowanych przez kadrę kierowniczą

produkcja domów modułowych

 1. Analiza stanu obecnego przedsiębiorstwa:
  1. analiza powiązań organizacyjnych
  2. analiza procesów produkcyjnych
 2. Rekomendacja działań usprawniających procesy zarządcze
  1. modernizacja procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa
  2. propozycja systemu kontroli, raportowania i oceny pracowników produkcyjnych
  3. propozycja systemu motywowania i premiowania pracowników
  4. propozycja wskaźników KPI

zakład poligraficzny

 1. Analiza stanu obecnego przedsiębiorstwa:
  1. analiza powiązań organizacyjnych
  2. analiza procesów produkcyjnych
  3. ustalenie limitów produkcyjnych
 2. Rekomendacja działań usprawniających procesy zarządcze
  1. propozycja systemu kontroli, raportowania i oceny pracowników produkcyjnych
  2. propozycja systemu motywowania i premiowania pracowników
  3. propozycja wskaźników KPI
 3. Wykonanie plików do analizy danych produkcyjnych na potrzeby oceny efektywności procesów produkcyjnych i pracowników

przetwórstwo drzewne

Napisanie mapy drogowej przemysłu 4.0:

 1. Część diagnostyczna
  1. charakterystyka przedsiębiorstwa, otoczenia, produktów i dotychczasowego modelu biznesowego
  2. identyfikacja, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału
  3. ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa
  4. wnioski i plan dalszych działań
 2. Część wdrożeniowa
  1. charakterystyka inwestycji
  2. plan wdrożenia
 3. Określenia planowanych źródeł finansowania

prefabrykacja rozdzielnic

 1. Analiza stanu obecnego przedsiębiorstwa:
  1. analiza powiązań organizacyjnych
  2. analiza procesów produkcyjnych
 2. Rekomendacja działań usprawniających procesy zarządcze
  1. modernizacja procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa
  2. opracowanie layoutu hali produkcyjnej
  3. dobór maszyn technologicznych do realizacji procesu produkcyjnego

produkcja osłon okiennych

 1. Audyt operacyjny
  1. zidentyfikowanie przepływu informacji, przepływu strumienia wartości procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie
  2. identyfikacja wąskich gardeł dla procesu i nieprawidłowości w realizacji procesów
  3. analiza struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 2. Wdrożenie optymalizacji operacyjnych stanu obecnego
  1. opracowanie stanu przyszłego
  2. wdrożenie proponowanych zmian operacyjnych

produkcja materiałów reklamowych

wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,