biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Nieodłącznie  z koncepcją Lean Management wiąże się filozofia Kaizen.

 

Któż z nas chociaż raz nie słyszał o Kaizen w przypadku odchudzania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie, czy też rozmawiając ogólnie o Lean? Słowo to przewija się bardzo często w szczupłej koncepcji przedsiębiorstwa, wielu teoretyków i praktyków postrzega to narzędzie jako kluczowe w usprawnianiu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach.

Należy w związku z tym uświadomić sobie czym tak naprawdę jest Kaizen. Zgodnie z definicją jest to filozofia ciągłego doskonalenia. W japońskim “Kai” = zmiany, a “Zen” = na lepsze. W przedsiębiorstwach produkcyjnych odnosi się do ciągłej i niekończącej się poprawy procesów. . Poprawa odbywa się stopniowo –  począwszy od detekcji wszystkich niezgodności, skończywszy na ich eliminacji. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie i pomoc wszystkich pracowników bezpośrednio uczestniczących w procesie oraz najwyższego kierownictwa.

 

W celu osiągnięcia wymiernych korzyści płynących ze stosowania reguł Kaizen należy przestrzegać kilkunastu zasad, które ukształtowały się przez ostatnie lata na podstawie doświadczeń przy wdrażaniu i stosowaniu Kaizen:

 • Koncentracja na kliencie;

 • Orientacja na proces;

 • Orientacja na jakość;

 • Ciągłe zmiany (zawsze może być lepiej niż jest obecnie);

 • Oficjalne uznanie problemu;

 • Utworzenie zespołów roboczych;

 • Informowanie każdego pracownika;

 • Samodoskonalenie;

 • Samodyscyplina;

 • Ciągła analiza;

 • Standaryzacja;

 • Stymulowanie dobrych pomysłów.

 

Wdrożenie filozofii Kaizen powinno opierać się na czterech głównych filarach:

 • zaplanuj;

 • wykonaj;

 • sprawdź;

 • popraw.

 

Pierwszym krokiem jest utworzenie planu działania, który celem jest usprawnienie procesów produkcyjnych. Kolejnym etapem jest jego realizacja i weryfikacja. Tutaj należy zidentyfikować problem oraz wszelkie marnotrawstwa. Ostatnim filarem filozofii Kaizen jest poprawa, czyli podjęcie działań korygujących w celu eliminacji wykrytych niezgodności.

 

O sukcesie usprawnienia procesów produkcyjnych decyduje czy przedsiębiorstwo jest gotowe i potrafi stosować wymieniony wyżej schemat działania w sposób ciągły. Umożliwia to stopniową optymalizację procesów wytwórczych, a także optymalne wykorzystywanie zasobów.

 

Rolą menedżerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w którym stosowana jest filozofia Kaizen jest zachęcanie wszystkich pracowników do dokonywania drobnych usprawnień w sposobie pracy. Menedżerowie muszą dawać przykład, a także zapewnić, że przyjęte propozycje będą wdrażane jak najszybciej.

 

W momencie podjęcia decyzji o wdrożeniu filozofii Kaizen w przedsiębiorstwie istotnym czynnikiem są szkolenia pracowników każdego szczebla. W&Z Consulting w swojej ofercie ma szeroki wybór szkoleń z koncepcji Lean Management, a wśród nich także szkolenie z filozofii Kaizen.

29 marca 2019

KAIZEN w przedsiębiorstwie produkcyjnym

wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,