ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów

inż. Zuzanna Bosiacka

referent ds. doskonalenia procesów

Jestem absolwentką Politechniki Białostockiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

 

Moje zainteresowania zawodowe skupiają się na zagadnieniach związanych z lean manufacturing i inżynierią produkcji.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk oraz współpracując przy realizacji projektów z WiZ Consulting. Swoja wiedzę poszerzam aktywnie angażując się w działalność Koła Naukowego Industry 4.0, którego jestem prezesem.

 

Obecnie kontynuuję studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopnia. 

Napisz do nas

Zobacz ofertę

Kim jesteśmy?

Kilka słów o nas

Jesteśmy agencją szkoleniowo-konsultingową.

Wspieramy przedsiębiorstwa w rozwoju pracowników, optymalizacji procesów oraz wprowadzaniu ulepszeń i standardów. Posiadamy bogate doświadczenie w logistyce, produkcji, inżynierii produkcji oraz w nauczaniu na uczelniach wyższych.

 

Dzięki nam rozwiniesz kompetencje swoich pracowników, usprawnisz funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz nabędziesz odpowiednią wiedzę potrzebną do osiągnięcia sukcesu.

 

Nasze główne zainteresowania dotyczą procesów produkcyjnych, logistyki, optymalizacji oraz inżynierii produkcji.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w przedsiębiorstwach produkcyjnych poparte wiedzą akademicką. Publikujemy artykuły naukowe z dziedziny inżynierii produkcji oraz logistyki.

 

Dzielimy się wiedzą na uczelniach wyższych z przyszłą kadrą zarządzającą, głównie na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie, logistyka oraz zarządzanie i inżynieria usług.

 

Prowadzimy szkolenia z Microsoft Office, lean oraz agile management.

 

Oferujemy projekty optymalizacyjne, dzięki którym nasi klienci osiągają lepsze rezultaty w swoich przedsiębiorstwach.

 

Doświadczenie zawodowe

Nauczanie na uczelniach wyższych

Prowadzenie szkoleń

Projekty optymalizacyjne

Nasz zespół

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów

mgr inż. Patryk Zwierzyński

partner, doradca, trener, wykładowca

mgr inż. Cezary Winkowski

partner, doradca, trener, wykładowca

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów

mgr inż. Mariusz Wyszomirski

ekspert, doradca

Jestem absolwentem Politechniki Białostockiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ukończyłem także także studia Lean Management.

 

Od początku swojej kariery zawodowej związany jestem z zarządzaniem dużymi zespołami pracowników oraz optymalizacją procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Projekty usprawniające prowadziłem w dużych międzynarodowych firmach. Posiadam doświadczenie pracy na stanowiskach managerskich w przedsiębiorstwach z branży automotive, wystroju wnętrz i spożywczej.

 

Obecnie jestem także osobą odpowiedzialną za wdrożenie licznych projektów optymalizacyjnych w podległym mi obszarze produkcyjnym firmy, która jest zdecydowanym liderem rynku w branży FMCG.

 

W przeciągu swojej kariery pracowałem z wieloma wysokiej klasy managerami i specjalistami z obszaru optymalizacji procesów produkcyjnych, od których wiele się nauczyłem. W swojej codziennej pracy wykorzystuję liczne narzędzia Lean Management. 

 

Posiadam bogate doświadczenie w przedsiębiorstwach produkcyjnych w obszarach zaopatrzenia, logistyki oraz gospodarki magazynowej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - oddział podlaski.

Swoją wiedzą dzielę się ze studentami na dwóch uczelniach wyższych. Wiedzę jaką przekazuję przyszłym menedżerom skupia się na logistyce oraz inżynierii produkcji. Wśród przedmiotów jakie wykładam znajdują się:

 • Planowanie prac B+R

 • Podstawy logistyki

 • Wprowadzenie do zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw

 • Logistyka produkcji, zaopatrzenia oraz gospodarka magazynowa

 • Projektowanie procesów logistycznych

 • Logistyczne systemy informacyjne

 • Doskonalenie łańcuchów dostaw

 • Logistyka produkcji

 • Controlling w logistyce

Moje zawodowe zainteresowania skupiają się na obszarach inżynierii produkcji, logistyki, lean manufacturing oraz agile manufacturing. W chwili obecnej jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej z dziedziny inżynieria produkcji.

 

Jestem absolwentem kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Białostockiej. Studia ukończyłem z wyróżnieniem, obecnie jestem doktorantem w trakcie pisania pracy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Temat rozprawy doktorskiej brzmi ,,Metodyk projektowania marszrut rozwoju technologii na przykładzie branży poligraficznej w Polsce”.

 

Moje zawodowe oraz naukowe zainteresowania skupiają się na obszarach inżynierii produkcji, logistyki, lean management oraz technology roadmapping. Od momentu ukończenia studiów wykorzystywałem zdobytą wiedzę w praktyce. Byłem managerem średniego szczebla w kilku obszarach produkcyjnych oraz logistycznych. Realizowałem projekty związane z usprawnieniem procesów produkcyjnych oraz magazynowych.

 

Obecnie jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, współpracuję z przedsiębiorstwami w celu optymalizacji procesów oraz prowadzę szereg szkoleń. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją – odział podlaski.

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów

Artykuły naukowe i branżowe

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
 • International Conference of the  IEEE Technology and Engineering Management Society, USA, Atlanta 2019

 • XXII Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2019

 • VI Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, Łagów Lubuski 2018

 • XXI Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2018

 • V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, Podlesice 2017

 • Trends in Regional Development in the EU Countries, Warszawa 2016

 

 

Konferencje

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
 • Zwierzyński P., Biznes i Nauka - Na piaskowych mostach. Niewykorzystany potencjał, Production Manager, Nr4(22) sierpień-wrzesień, 2019.

 • Zwierzyński P., Produkcja komórkowa - Most do przemysłu 4.0, Production Manager, Nr 3(21) czerwiec-lipiec, 2019.

 • Zwierzyński P., Conversion of a serial line assembly into a cellular structure, 2019 IEEE Technology & Engineering Management Conference (TEMSCON), 2019.

 • Zwierzyński P., Kryteria oceny przekształcenia linii montażowej z struktury szeregowej na strukturę komórkową, Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 1 [red. Knosala R.], PWE, Warszawa, 2019. (jako pracownik Politechniki Białostockiej)

 • Cezary Winkowski, Prognozowanie w inżynierii produkcji w świetle przeglądu literatury, Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 1 [red. Knosala R.], PWE, Warszawa, 2019. (jako pracownik Politechniki Białostockiej)

 • Zwierzyński P., Ahmad A., Seru production as an alternative to a traditional assembly line, Engineering Management in Production and Services, Volume 10, Issue 3, 2018. (jako pracownik Politechniki Białostockiej)

 • Zwierzyński P., Logistic costs in company, Research in Logistics & Production, Vol. 8, No. 3, 2018. (jako pracownik Politechniki Białostockiej)

 • Zwierzyński P. Seru production jako japońska forma produkcji komórkowej, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom I [red.] Knosala, R.. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2018. (jako pracownik Politechniki Białostockiej)

 • Cezary Winkowski, Justyna Winkowska, Przegląd metod i narzędzi jakości wykorzystywanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Tom II., red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018. (jako pracownik Politechniki Białostockiej)

 • Cezary Winkowski, Justyna Winkowska, Proces kontroli jakości opakowań w przemyśle poligraficznym, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Tom II., red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2018. (jako pracownik Politechniki Białostockiej)

 • Zwierzyński P., Program symulacyjny jako narzędzie projektowania łańcuchów dostaw, V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2017. (jako pracownik Politechniki Białostockiej)

 • Zwierzyński P., The determinants of consumer behaviours in the furniture market, Annals of Marketing Management & Economics, Vol. 3, No. 1, 2017. (jako pracownik Politechniki Białostockiej)

 • Ejdys J., Halicka K., Winkowski C.; Predicting oil prices, Problemy Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, T.1 (2014). (jako pracownik Politechniki Białostockiej)

 • Halicka K., Winkowski C., Wykorzystanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania kursu sprzedaży EUR, Ekonomia i Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok T.5, nr 2 (2013). (jako pracownik Politechniki Białostockiej)

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów

Kalina Kalinowska

trener ds. sprzedaży

Od początku swojej kariery zawodowej związana jestem z zarządzaniem sprzedażą w przedsiębiorstwach. Swoją karierę rozpoczęłam w małej firmie produkcyjnej, którą wprowadziłam na wiele rynków zagranicznych. W firmie zaczynałam od poznawania procesów produkcyjnych i zarządzania zespołami sprzedaży.

 

Jednym z moich największych osiągnięć jest stworzenie w ciągu czterech lat milionowej firmy. W swojej karierze trenera ds. sprzedaży przeszkoliłam ponad 300 osób, które z powodzeniem prowadzą swoje firmy. Obecnie jestem także trenerem międzynarodowym branży beauty, główną instruktorką i właścicielką Instytucji Szkoleniowej i Hurtowni Kosmetycznej Lunula​​​​​​.

wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,