biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Napisz do nas

Oferta

Zarządzaj projektami

Zarządzanie projektami szkolenia

We współczesnym, szybko zmieniającym się otoczeniu, sukces przedsiębiorstwa zależy od umiejętności samodoskonalenia, czyli sposobu przygotowania i wprowadzania zmian wykonywanych pod presją czasu i kosztu. Realizacja zadań zdeterminowanych czasem i zasobami finansowymi jest domeną przedsięwzięć zwanych często w polskiej literaturze projektami.

 

Zarządzanie projektami umożliwia również jasną identyfikację osoby i zespołu odpowiedzialnego za poszczególne aspekty przedsięwzięcia, podnosi produktywność jego uczestników, rozwija pracę zespołową oraz zachęca do ciągłego uczenia się i wzajemnego wspomagania wszystkich członków zespołu.

 

Funkcjonowanie organizacji jest uzależnione od umiejętności szybkiego i częstego dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku. W dobie wszechobecnej konkurencji brak takich możliwości adaptacyjnych - dla wielu organizacji - może wiązać się z porażką rynkową. Niezbędne jest zatem posiadanie przez organizację umiejętności zarządzania zmianą, która to jest często nieodłącznym elementem prowadzenia projektów. Realizacja projektów zwykle zmienia sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego strukturę, sposób przepływu i dystrybucji informacji.

 

Skuteczne Zarządzanie Projektami to intensywny, jednodniowy warsztat, podczas którego uczestnicy poznają skróconą receptę na sprawne prowadzenie projektów.

 

W trakcie trwania warsztatu uczestnicy przechodzą przez cały cykl życia projektu, poznając kluczowe techniki oraz narzędzia, które zwiększą prawdopodobieństwo, że projekt skończy się na czas, bez przekroczenia budżetu oraz zgodnie z przewidywanym zakresem. Uczestnicy zostają również wyposażeni w podstawowe narzędzia oraz szablony dokumentów zarządczych, gotowych do użycia w ich codziennej pracy.

 

Oferta naszej firmy pozwoli Państwu osiągnąć sukces.

Terminowość

Gwarantujemy

Profesjonalizm

Dialog

Partnerstwo

Wiedzę

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Zarządzanie projektami szkolenia i kursy
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
szkolenia z zarządzania projektami
Doradztwo biznesowe, Consulting, konsulting, usprawniania
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,