ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Czym jest proces?

 

Pierwszym pytaniem jakie powinno pojawić się przy zagadnieniu zarządzania procesami to: czym tak naprawdę jest proces? Procesem w organizacji nazywamy ciąg czynności zaprojektowanych tak, aby ich wynikiem był określony rezultat, wartość dodana. Śmiało można stwierdzić, że każda firma składa się ze zbioru procesów, a każdy proces składa się ze zbioru czynności.

 

Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie wiąże się z podejściem procesowym do prowadzenia firmy. W momencie podjęcia decyzji o przejściu do zarządzania procesami w naszym przedsiębiorstwie należy uzmysłowić sobie jakie są działania konieczne do tego aby przejść na podejście procesowe. Można tutaj wymienić takie czynności jak:

 • Zdefiniowanie głównego celu systemu oraz procesów niezbędnych do ich osiągnięcia.
 • Ustalenie odpowiedzialności za zarządzanie i efekty poszczególnych procesów.
 • Zrozumienie możliwości organizacji i określenie ograniczeń.
 • Określenie współzależności procesów i analiza skutków modyfikacji pojedynczych procesów na system.
 • Zarządzanie procesami i ich wzajemnymi powiązaniami jako system, w celu skutecznego i efektywnego osiągnięcia celów organizacji.
 • Zapewnienie dostępności kluczowych informacji do działania i doskonalenia procesów oraz monitorowania, analizy i oceny efektów działania całego systemu.
 • Zarządzanie ryzykiem, które może wpłynąć na dane wejściowe procesów i końcowy rezultat firmy.

 

Zarządzanie procesami biznesowymi - co to jest?

 

Zarządzanie procesami jest metodologią prowadzącą do usprawnień procesów przez wzrost ich efektywności, wydajności i przystosowania. Głównym celem zarządzania procesami jest zdefiniowanie wszystkich procesów w firmie, określenie ich dojrzałości i kluczowości i określenie właścicieli procesów. Kolejnymi celami, jakie są w zarządzaniu procesami w firmie jest określenie sposobu monitorowania efektywności wcześniej zdefiniowanych procesów poprzez wprowadzenie wskaźników. Następnym krokiem jest określenie priorytetów mapowania każdego z procesów.

 

Jakie są korzyści?

 

Najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy jest osiąganie korzyści z prowadzenia swojej firmy. Jakie korzyści może przynieść przejście na zarządzanie procesowe w Twojej firmie? Możemy wymienić tutaj siedem głównych korzyści:

 1. Dobre jakościowo produkty/usługi dostarczane na czas.
 2. Przystosowanie procesu, utrzymanie efektywności i wydajności.
 3. Spełnienie wymagań klienta w środowisku ulegającym zmianie.
 4. Lepsze zrozumienie całego procesu i wpływu na działania pracowników i zadowolenie klienta.
 5. Wyklarowanie ról i obowiązków.
 6. Łatwiejsze integrowanie nowych pracowników.
 7. Redukcja frustracji.

 

Jak przejść na zarządzanie procesami?

 

Istnieje pewien schemat, który umożliwia sprawne przejście na zarządzanie procesami w naszej firmie. Wyróżniamy tutaj siedem etapów, które powinny powtarzać się po przejściu przez wszystkie etapy. W ten sposób wprowadzamy ciągłe doskonalenie naszej firmy. Etapy, które należy przejść aby wprowadzić zarządzanie procesami w firmie to:

 1. Identyfikacja klienta
 2. Opracowanie wymagań klientów
 3. Określenie przepływu
 4. Identyfikacja procesu
 5. Zrozumienie dojrzałości procesów
 6. Opracowanie wskaźników
 7. Planowanie zmian

 

Jak W&Z Consulting wprowadza zarządzanie procesowe u swoich klientów?

 

Pomagając przedsiębiorstwom w zarządzaniu przedsiębiorstwem, często rekomendujemy przejście na zarządzanie procesowe.

Pierwszym etapem, po decyzji pozytywnej jest poznanie firmy w postaci procesów oraz ich wpływu na efekty uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

W kolejnym kroku skupiamy się na procesie i jego doskonaleniu. Bardziej wydajne procesy wpływają na efektywność Twojej firmy.

Skupiając się na procesach, analizując ich przebieg rekomendujemy działania mające za zadanie poprawienie każdego z procesów występującego w przedsiębiorstwie.

 

O czym przypominamy właścicielom firm?

 

Bardzo często przedsiębiorcy obwiniają pracowników za problemy związane z procesem. Z doświadczenia wiemy, że zawsze winien jest proces, a nie człowiek. Dlatego należy dokładnie przyjrzeć się wszystkim czynnikom wpływającym na powstanie problemu i je rozwiązywać.

 

 

Zespół W&Z Consulting

Zarządzanie procesami

16 maja 2020
Zarządzanie procesami sposobem na usprawnianie produkcji
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,