biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Napisz do nas

Oferta

Optymalizuj zaopatrzenie

Optymalizacja procesów zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia, która odgrywa coraz większą rolę, stanowi początek wewnętrznego łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie, obejmując swym zakresem działania związane z zamawianiem, składowaniem, odbiorem, przemieszczaniem, ustalaniem zapotrzebowania odbiorców i racjonalnym zużyciem dóbr, a także utrzymywaniem odpowiednich zapasów (ocena, ochrona, kontrola).

 

Dzięki zachowaniu optymalnego poziomu zaopatrzenia w usługi i towary możliwe jest osiągnięcie przez przedsiębiorstwo znaczącej przewagi konkurencyjnej w porównaniu do reszty uczestników rynku - optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa.

 

W obszarze tym należy również zwrócić uwagę na rolę zaopatrzenia w procesie powstawania kosztów, kształtowania przychodów oraz tworzenia relacji łączących uczestników łańcucha dostaw (dostawców i odbiorców). Większość problemów na etapie logistyki zaopatrzenia wymaga dokładnych decyzji ilościowych, z którymi przedsiębiorstwo może się zmierzyć poprzez wprowadzenie metody planowania potrzeb materiałowych.

 

Efektem projektu optymalizacji są rekomendacje dla kadry zarządzającej odnośnie planowania potrzeb materiałowych oraz stworzenie narzędzia do planowania potrzeb materiałowych wykorzystujących podstawowe funkcji oprogramowania Microsoft Excel obecnego w większości przedsiębiorstw.

 

Oferta naszej firmy pozwoli Państwu osiągnąć sukces.

Procesy zaopatrzeniowe jak optymalizujemy?

Usprawnienie procesów zaopatrzenia jakie są korzyści?

W procesie optymalizacji zaopatrzenia w Państwa przedsiębiorstwie oferujemy Państwu:

  1. Analiza bieżącej sytuacji organizacji w zakresie gospodarki materiałowej

  2. Opracowanie, analiza i wdrożenie nowych rozwiązań

  3. Regularna kontrola stanu obecnego procesu

 

Współpraca z WiZ Consulting Agency przy optymalizacji procesów logistycznych może przynieść wiele korzyści Państwa firmie:

  1. Kompleksowa analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz proponowanych rozwiązań w obszarze sterowania i optymalizacji zapasów

  2. Zwiększenie efektywności procesów magazynowych

  3. Ograniczenie kosztów magazynowania

  4. Zwiększenie zaangażowania pracowników

 

Terminowość

Gwarantujemy

Profesjonalizm

Dialog

Partnerstwo

Wiedzę

Ograniczenie kosztów logistyki
Optymalizacja procesów zaopatrzenia
Zmniejszenie kosztów magazynowania
Usprawnienia zaopatrzenia
Optymalizacja porcesów zaopatrzenia
Doradztwo biznesowe, Consulting, konsulting, usprawniania
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,