biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Napisz do nas

Oferta

Optymalizuj produkcję

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Przeprowadzenie optymalizacji procesów produkcyjnych zaleca się przede wszystkim wtedy, gdy system produkcyjny ma niewykorzystany potencjał i mógłby być bardziej efektywny. Optymalizacja to dobre rozwiązanie także w sytuacji, gdy produkcja jest zbyt czasochłonna lub wymaga ponoszenia zbyt dużych kosztów. Inne powody przeprowadzania optymalizacji to powstawanie zbyt wielu produktów wadliwych oraz chęć zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Optymalizacja procesów produkcyjnych może być skuteczna wyłącznie wtedy, kiedy poprzedzi ją odpowiednia analiza, której podstawą jest wnikliwa obserwacja systemu produkcji. Większość ze stosowanych obecnie procesów produkcyjnych jest monitorowana i sterowana automatycznie, co oznacza łatwy dostęp do danych dotyczących ich przebiegu. W trakcie analizy procesu produkcyjnego wykorzystuje się także inne metody zbierania informacji – na przykład analizę miejsca pracy oraz wywiady z pracownikami.

 

Analiza procesu produkcyjnego ma na celu stwierdzenie co można poprawić, natomiast optymalizacja oznacza działania ukierunkowane na wprowadzenie modernizacji. Po analizie szczegółowych danych dotyczących systemu produkcyjnego następuje wskazanie wszystkich dostępnych rozwiązań, które umożliwią zoptymalizowanie produkcji oraz wybranie spośród nich tych, które pozwolą osiągnąć najlepsze rezultaty. Następnie wybrana metoda optymalizacji zostaje wdrożona, a jej skuteczność jest weryfikowana poprzez dalszą analizę danych.

 

Oferta naszej firmy pozwoli Państwu osiągnąć sukces.

Procesy produkcyjne jak optymalizujemy?

Usprawnienie procesu produkcji jakie są korzyści?

Optymalizacja produkcji nie jest procesem szybkim i dającym wykonać się podczas jednego spotkania. W procesie optymalizacji produkcji oferujemy Państwu:

  1. Analiza danych i pomiary efektów

  2. Zaproponowanie optymalizacji procesu

  3. Regularna kontrola stanu obecnego procesu

  4. Konsultacje w sprawie planowania produkcji

  5. Opracowanie schematu organizacyjnego i systemu motywującego

 

Współpraca z WiZ Consulting Agency przy optymalizacji procesów produkcyjnych może przynieść wiele korzyści Państwa firmie:

  1. Zwiększenie produktywności i wydajności pracowników

  2. Ograniczenie kosztów produkcyjnych

  3. Wzrost zysków bez znaczących inwestycji

  4. Zwiększenie zaangażowania pracowników

Terminowość

Gwarantujemy

Profesjonalizm

Dialog

Partnerstwo

Wiedzę

Optymalizacja procesów występujących w przedsiębiorstwie. Usprawniamy procesy produkcyjne, logistyczne, zaopatrzenia, dystrybucji.
Optymalizacja procesów występujących w przedsiębiorstwie. Usprawniamy procesy produkcyjne, logistyczne, zaopatrzenia, dystrybucji.
Optymalizacja procesów występujących w przedsiębiorstwie. Usprawniamy procesy produkcyjne, logistyczne, zaopatrzenia, dystrybucji.
Optymalizacja procesów występujących w przedsiębiorstwie. Usprawniamy procesy produkcyjne, logistyczne, zaopatrzenia, dystrybucji.
Optymalizacja procesów występujących w przedsiębiorstwie. Usprawniamy procesy produkcyjne, logistyczne, zaopatrzenia, dystrybucji.
Doradztwo biznesowe, Consulting, konsulting, usprawniania
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,