biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Napisz do nas

Oferta

Optymalizuj logistykę

Optymalizacja procesów logistycznych

Optymalizacja procesów logistycznych dotyczy w głównej mierze maksymalnego wykorzystania zasobów logistycznych przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów, czasu, wydajności i elastyczności procesów. Głównym zadanie optymalizacji logistyki w przedsiębiorstwie jest wykorzystanie zasobów posiadanych przez firmę w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepsze efekty.

 

Optymalizacja procesów logistycznych może dotyczyć zarówno zmian w infrastrukturze logistycznej magazynu, wyposażeniu, układzie stref magazynowych, jak również sposobie delegowania i raportowania zadań, bezpieczeństwa czy stworzenie założeń budżetowych wybranej inwestycji.

 

Analiza jest kluczowym etapem projektu, od którego zależy powodzenie całego wdrożenia. Celem tego etapu jest określenie procesów, które mają potencjał na usprawnienia i wykorzystanie jak największego potencjału drzemiącego w przedsiębiorstwie.

 

Efektem projektu optymalizacji są rekomendacje dla kadry zarządzającej, których wdrożenie przyczyni się do zwiększenia efektywności procesów logistycznych, włączając w to możliwe innowacje procesowe.

 

 

Oferta naszej firmy pozwoli Państwu osiągnąć sukces.

Procesy logistyczne jak optymalizujemy?

Usprawnienie procesów logistycznych jakie są korzyści?

W trakcie przeprowadzania analizy konsultanci odbywają spotkania z pracownikami firmy, jej potrzebami w poszczególnych obszarach, strukturą organizacyjną, przebiegiem procesów biznesowych, obiegiem wymiany informacji i dokumentów oraz organizacją pracy na poszczególnych stanowiskach. W procesie optymalizacji logistyki oferujemy Państwu:

  1. Analiza danych i pomiary efektów

  2. Zaproponowanie optymalizacji procesu

  3. Regularna kontrola stanu obecnego procesu

 

Celem projektów w zakresie optymalizacji logistyki jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań zwiększających efektywność i wydajność poszczególnych procesów lub całościowego systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Współpraca z WiZ Consulting Agency przy optymalizacji procesów logistycznych może przynieść wiele korzyści Państwa firmie:

  1. Zwiększenie efektywności

  2. Ograniczenie kosztów

  3. Zwiększenie zaangażowania pracowników

 

Terminowość

Gwarantujemy

Profesjonalizm

Dialog

Partnerstwo

Wiedzę

Konsulting, Doradztwo biznesowe
Usprawnienia logistyki w przedsiębiorstwie
Consulting, optymalizacja procesów logistycznnych w firmie
Doradztwo biznesowe
Consulting, usprawniania procesów logistycznnych w firmie
Doradztwo biznesowe, Consulting, konsulting, usprawniania
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,