biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Napisz do nas

Oferta

Optymalizuj dystrybucję

Optymalizacja procesów dystrybucji

Na poziom efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego wpływają m.in. rosnące koszty transakcyjne, w tym związane z realizacją zadań w obszarze dystrybucji. Dystrybucja bowiem warunkuje sprawną obsługę klienta. O jej poziomie decydują najczęściej takie czynniki, jak: jakość i niezawodność dostaw, elastyczność systemu dystrybucji, a także szybkość i terminowość realizacji zamówień. Dominującą rolę w fazie dystrybucji odgrywają procesy transportowo-spedycyjne.

 

Wyzwaniem i jednocześnie potrzebą nowoczesnego przedsiębiorstwa jest połączenie korzyści gospodarczych, płynących z utrzymania wysokich standardów obsługi klienta oraz minimalizacji kosztów transportu – będących jednocześnie funkcją obsługi klienta. Przy tym zagadnienie ograniczania kosztów nabiera strategicznego wymiaru.

 

Sposób organizacji obsługi klienta nie powinien być dziełem przypadku, lecz rezultatem precyzyjnie zaplanowanych działań poprzez m.in. proces optymalizacji środków transportowych czy też utrzymywania zbędnego transportu.

 

Efektem projektu optymalizacji są rekomendacje dla kadry zarządzającej odnośnie m. in. planowania potrzeb transportowych, których wdrożenie przyczyni się do zwiększenia efektywności procesów dystrybucji.

 

Oferta naszej firmy pozwoli Państwu osiągnąć sukces.

Procesy dystrybucji jak optymalizujemy?

Usprawnienie procesów dystrybucji jakie są korzyści?

W procesie optymalizacji procesów dystrybucji w Państwa przedsiębiorstwie oferujemy Państwu:

  1. Analiza bieżącej sytuacji organizacji w zakresie dystrybucji i obsługi klientów

  2. Opracowanie, analiza i wdrożenie nowych rozwiązań

  3. Regularna kontrola stanu obecnego procesu

 

Współpraca z WiZ Consulting Agency przy optymalizacji dystrybucji może przynieść wiele korzyści Państwa firmie:

  1. Kompleksowa analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz proponowanych rozwiązań w obszarze obsługi klientów i dystrybucji

  2. Zwiększenie efektywności procesów w dziale obsługi klientów i dystrybucji

  3. Ograniczenie kosztów obsługi klientów

  4. Zwiększenie zaangażowania pracowników

 

Terminowość

Gwarantujemy

Profesjonalizm

Dialog

Partnerstwo

Wiedzę

Usprawnienie dystrybucji pozwoli na ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa
Efektem projektu optymalizacji są rekomendacje dla kadry zarządzającej odnośnie m. in. planowania potrzeb transportowych, których wdrożenie przyczyni się do zwiększenia efektywności procesów dystrybucji.
Obniżenie kosztów sprzedaży poprzez usprawnienie dystrybucji
Optymalizacja procesów występujących w przedsiębiorstwie. Usprawniamy procesy produkcyjne, logistyczne, zaopatrzenia, dystrybucji.
Usprawnienie procesów występujących w przedsiębiorstwie. Usprawniamy procesy produkcyjne, logistyczne, zaopatrzenia, dystrybucji.
Doradztwo biznesowe, Consulting, konsulting, usprawniania
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,