biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

W procesach występują błędy. Każdy to wie. Czy jednak można zaprojektować tak procesy aby unikać lub ograniczyć popełnianie błędów? Tak, jest na to sposób. Odpowiedzią na taki problem jest Poka Yoke.

 

 

Co to Poka Yoke?

 

 

Poka Yoke można dosłownie przetłumaczyć jako „zapobieganie błędów”.

 

Poka-yoke to technika zapewniania jakości, której celem jest eliminacja wad

w produkcie poprzez zapobieganie błędom lub ich korygowanie na jak najwcześniejszym etapie.

 

 

Wady produktów i ich wpływ na klienta

 

 

Produkt wolny od wad jest niezbędny do konkurowania na rynku.

 

Każdy klient ma prawo wymagać w 100% dobrego produktu/usługi, a każdy dostawca ma obowiązek dostarczyć taki sam produkt/usługę.

 

Złe produkty szkodzą zarówno reputacji, jak i zyskowi (np. złom, przeróbki, gwarancja itp.).

 

Usterki mają bezpośredni wpływ na wydajność procesu, wpływając na szybkość i przepływ produktu do klienta.

 

 

Filozofia Poka Yoke

 

 

Jednym z filarów zasad Poka Yoke jest projektowanie przedmiotów w taki sposób, aby nie było możliwe ich niepoprawne użycie w procesie.

 

W Poka Yoke wyróżniamy dwa typy Poka Yoke:

 • Kontrolę

 • Ostrzeganie

 

Jako kontrolę możemy zastosować dedykowane do danej aplikacji kształtów co w kolejnych etapach uniemożliwia użycie części w inny sposób niż zostały do tego stworzone.

 

Poka Yoke jako ostrzeganie wyróżnia się tym, że pojawia się komunikat i widoczna informacja o wykryciu błędu. Proces taki nie powinien być dalej kontynuowany.

 

 

Metody Poka Yoke

 

 

Wyróżniamy trzy typy Poka Yoke:

 • Metoda kontaktu

 • Metoda ustalonej wartości

 • Metody koniecznego kroku

 

Metoda kontaktu

 

Dzięki tej metodzie weryfikujemy odchylenia cechy produkowanego elementu jak np.: waga, temperatura, kształt, kolor od zaprojektowanego parametru. Realizujemy to poprzez odpowiednio skonstruowane do danego stanowiska narzędzie Poka Yoke.

 

Metoda ustalonej wartości

 

Polega ona na wykrywaniu błędów poprzez zliczanie ustalonej ilości ruchów/czynności lub części, która przy danym elemencie została zaprogramowana. Używane w procesach, w których ta sama czynność jest powtarzana kilkakrotnie. Innymi słowy, metoda wartości stałej

alarmuje operatorów po wykonaniu określonej liczby ruchów.

 

Metoda koniecznego kroku

 

Metoda ta stosowana, gdy proces wymaga wykonania kilku różnych czynności w kolejności przez tego samego operatora. Urządzenie Poka Yoke dla tej metody jest tworzone w celu wykrywania, czy każdy ruch jest wykonywany i ostrzegania operatora, gdy krok jest pomijany.

 

Dobrym przykładem sekwencyjnego urządzenia Poka Yoke jest wykorzystanie prostego przełącznika zbliżeniowego, który otwiera się dopiero wtedy, gdy wszystkie elementy zostaną załadowane w odpowiedniej kolejności.

 

 

Przykłady z życia codziennego

 

 

Przykładami z życia codziennego są:

 

 • karta SIM, której nikt nas nie uczy instalować a wiemy, jak to zrobić,

 • karta płatnicza, której w bankomacie możemy użyć tylko w jednej pozycji,

 • bankomat, który nie wyda nam pieniędzy, jeżeli nie spełnimy kolejnych warunków,

 • złącze USB, które umożliwia podpięcie wtyczki tylko w jeden sposób,

 • odpływ w umywalce, tzw. przelewówka, który uratuje nas przed zalaniem, kiedy zapomnimy zakręcić wodę w kranie,

 • pistolet do tankowania Diesla, którego konstrukcja zapobiega użycia go do tankowania benzyny Pb.

 

 

Jakie są efekty wdrożenia Poka Yoke

 

 

Poprzez zastosowanie Poka Yoke w swoich procesach możesz osiągnąć wiele dobrego. Usprawnienie procesów w taki sposób gwarantuje:

 

 • zmniejszenie liczby braków powstałych w procesach,

 • poprawa jakości produktów,

 • zmniejszenie liczby reklamacji od klienta,

 • skrócenie czasu realizacji procesów co zwiększa nasze możliwości produkcyjne.

 

To wszystko przekłada się na aspekty finansowe firmy poprzez wzrost efektywności oraz zadowolenia pracownika z wykonywanej pracy.

 

 

 

Jeżeli chcesz abyśmy pomogli Tobie w rozwiązywaniu problemów i eliminacji marnotrawstw, to skontaktuj się z nami.

 

 

Chcesz dostawać darmową wiedzę na temat rozwoju firmy?

 

 

Zapisz się na nasz newsletter klikając ten link.

 

Nie chcesz popełniać błędów w procesie? Zastosuj Poka Yoke

27 maja 2022
Nie chcesz popełniać błędów w procesie? Zastosuj poka yoke
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,