ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Głównym celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest generowanie zysków. Z tego względu istotnym elementem jest analiza procesów występujących w danym przedsiębiorstwie. W poniższym artykule, przedstawimy w sposób przeglądowy analizę procesu produkcyjnego.

 

Proces produkcyjny

Proces ten obejmuje wszystkie fazy przetwarzania surowców, materiałów i półwyrobów w wyroby końcowe o założonej jakości finalnej.

Metody analizy procesów produkcyjnych

15 czerwca 2020
WiZ Consulting podczas analizy procesów produkcyjnych u klienta

Przedsiębiorstwa, które chcą odnosić sukces w swojej branży, zobligowane są do ciągłej analizy i doskonalenia swoich procesów produkcyjnych.

 

Do optymalizacji procesów produkcyjnych należy podchodzić indywidualnie. Należy uwzględnić tutaj specyfikę przedsiębiorstwa, rodzaj produkowanych wyrobów, potencjał ludzki, możliwości finansowe i wiele innych czynników.

 

Metody analizy procesu produkcyjnego

Do analizy procesów produkcyjnych można wykorzystać wiele metod. W W&Z Consulting wykorzystujemy między innymi takie metody jak: diagram Ishikawy, mapowanie strumienia wartości, mapowanie procesów biznesowych.

 

Diagram Ishikawy - jest to metoda wykorzystywana do rozwiązania problemów w procesie produkcyjnym. Jest graficzną prezentacją, pozwalającą w prosty oraz przejrzysty sposób powiązać skutki powstawania analizowanego problemu z przyczynami ich powstawania.

 

Mapowanie strumienia wartości - służy do badania procesów, składających się na jego całość. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie rzetelnego obrazu projektu, który oparty jest na kompleksowej analizie procesu związanego z powstaniem wyrobu.

 

Mapowanie procesów biznesowych - mapa procesów w ujęciu ogólnym umożliwia wyodrębnienie procesów głównych i ważniejszych podprocesów w przedsiębiorstwie. W szczególności stanowią one ilustrację przepływów informacyjnych lub materialnych między procesami.

 

Metod analizy procesów produkcyjnych jest wiele. Wybór odpowiednich metod jest sprawą indywidualną. W naszej działalności stosujemy metody, w których jesteśmy ekspertami. Metody analizy procesów stosowane przez nas są przejrzyste dla naszych Klientów. Dostarczamy analizy, na podstawie, których nasi Partnerzy ograniczają koszty produkcji, zwiększają efektywność, a także jakość oferowanych wyrobów.

 

Zespół W&Z Consulting

 

 

Analiza przepływu materiałów na hali produkcyjnej
Mapowanie procesów występujących w firmie u jednego z klientów
Analiza czynności wykonywanych na stanowisku u jednego z klientów

Z procesem produkcyjnym związane są procesy technologiczne i pomocnicze związane bezpośrednio (np. obróbka, montaż) i pośrednio (np. przygotowanie surowca, magazynowanie, transport) z nadawaniem wyrobowi cech, od których zależy jego jakość końcowa.

Zatem oczywiste jest, że projektowanie i analiza procesu produkcyjnego mają decydujący wpływ na cenę oraz jakość wyrobów. Odpowiednio zaprojektowane procesy produkcyjne wymagają więc połączenia procesów podstawowych i pomocniczych w odpowiedniej proporcji, czasie i przestrzeni.

 

wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,