biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Analiza SWOT jest chyba z jednym z najpowszechniej używaną metodą do tworzenia strategii operacyjnej i marketingowej w przedsiębiorstwach. Czy jednak każdy potrafi ją dobrze wykorzystać? W naszym artykule przedstawiamy Analizę SWOT w pigułce wraz z przykładowymi pytaniami na jakie sobie musi odpowiedzieć zespół dokonując tej analizy.

 

 

Czym jest Analiza SWOT?

 

 

Jest to kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. W analizie SWOT dzielimy rozpatrywane aspekty na cztery kategorie:

 

 • Mocne strony organizacji

 • Słabe strony organizacji

 • Szanse w otoczeniu

 • Zagrożenia w otoczeniu

 

Działania związane z analizą SWOT powinny przebiegać cyklicznie, wraz z definiowaniem strategii lub nawet częściej. Musi również być połączona ze zmianą strategii podczas dużych zmian.

 

 

Mocne strony organizacji

 

Mocne strony organizacji są to czynniki wewnętrzne firmy.  Świadczą one o wewnętrznej sile przedsiębiorstwa i powinny być pielęgnowane w celu zapewnienia ciągłego rozwoju. Są podstawą do zwiększania przewagi konkurencyjnej na rynku. Jako przykłady mocnych stron przedsiębiorstwa można wymienić:

 • wysokie kwalifikacje zatrudnionych pracowników,
 • poprawnie wdrożone metodologie zarządzania,
 • duże zasoby finansowe.

 

 

Słabe strony organizacji

 

Czynniki określane jako słabe strony organizacji są to negatywne czynniki wewnętrzne. W firmie, która chce się rozwijać powinny być one systematycznie eliminowane, aby nie osłabiły mocnych stron. Mogą ograniczać rozwój firmy. Jako przykłady słabych stron przedsiębiorstwa można wymienić:

 • ograniczony proces produkcyjny, wpływający na jakość produktu,
 • duża rotacja pracowników,
 • błędny przepływ informacji w firmie.

 

 

Szanse w otoczeniu

 

Szanse są pozytywnymi zjawiskami i procesami występującymi na zewnątrz organizacji. Mogą zostać wykorzystane do rozwoju i ekspansji firmy. W niektórych przypadkach mogą także zniwelować wpływ słabych stron organizacji. Zadaniem firmy jest ich wykorzystanie w najlepszy możliwy sposób. Jako przykłady szans występujących w otoczeniu firmy można wymienić:

 • wzrost popytu na oferowane przez przedsiębiorstwo produktów,
 • otwarcie nowego rynku zbytu,
 • zwiększenie się liczby mieszkańców miasta, w którym działa firma.

 

 

Zagrożenia w otoczeniu

 

Zagrożenia są negatywnymi zjawiskami i procesami występującymi na zewnątrz firmy. Należy skupić się na odnalezieniu sposobu na ograniczenie tych zagrożeń na działalność przedsiębiorstwa. Jako przykłady zagrożeń w otoczeniu można wymienić:

 • nowa konkurencja,
 • odpływ młodych ludzi z miejscowości, w którym działa firma,
 • zmiany prawne i podatkowe.

 

 

Jakie zadawać pytania na początku?

 

Aby poprawnie wykonać Analizę SWOT należy zadawać odpowiednie pytania. Odpowiedzi na nie udzielą nam informacji o naszych mocnych i słabych stronach, szansach i zagrożeniach otoczenia. Na tej podstawie będziemy podejmować decyzje strategiczne w firmie. W związku z tym jakie zadawać pytania?

 

Mocne strony:

 • Jakie są nasze zalety?
 • Co robimy dobrze?
 • Jakie zalety widzą w nas inni?

 

Słabe strony:

 • Jakie są nasze wady?
 • Co robimy źle?
 • Jakie wady widzą w nas inni?

 

Szanse:

 • Jakie są okazje, które na nas czekają?
 • Jakie są interesujące trendy, których jesteśmy świadomi?

 

Zagrożenia:

 • Jakie przeszkody na nas czekają?
 • W jakich konkurencjach bierzemy udział?
 • Czy zmiany technologii zagrażają naszej pozycji?

 

 

Pytania pomocnicze

 

Aby poznać lepiej nasze mocne i słabe strony należy dodatkowo zadać sobie bardziej precyzyjne pytania. Jako przykłady pytań służących do identyfikacji słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa możemy użyć:

 

 • W czym nasza firma jest słabsza lub silniejsza od konkurencji?
 • W czym nasz produkt (usługa) jest lepszy, a w czym gorszy od oferty konkurencji?
 • Czy nasze koszty są wysokie czy niskie?
 • Czy lokalizacja przedsiębiorstwa jest dobra?
 • Czy pracownicy są dobrymi fachowcami?
 • Czy jakość naszych produktów (usług) jest wysoka czy niska?
 • Czy nasze maszyny są nowoczesne?
 • Czy korzystamy z najnowszych technologii?
 • Czy nasz produkt (usługa) jest innowacyjny?
 • Co w przedsiębiorstwie działa sprawnie, a co nie?

 

Mając odpowiedzi na powyższe pytania jesteśmy już bardziej świadomi naszych mocnych i słabych stron.

 

 

Przykład Analizy SWOT

 

firma produkcyjna

 

Mocne strony

 • zadowolenie pracowników z pracy na poziomie 90% (metoda ankietowa)

 • niska rotacja pracowników na poziomie 5% rocznie

 

Słabe strony

 • wysoki koszt amortyzacji maszyn produkcyjnych

 • wysoka awaryjność maszyn produkcyjnych, powodująca przestoje w produkcji

 

Szanse

 • dobra renoma zakładu, zbudowana przez kilkanaście lat

 • zwiększony popyt na produkty firmy ze względu na nowe trendy

 

Zagrożenia

 • część produkcji osadzona jest w Chinach, przez co jej koszty podlegają wahaniom kursu walut

 • planowane podwyżki cen energii elektrycznej

 

 

 

 

Jeżeli chcesz abyśmy pomogli Tobie w ciągłym doskonaleniu Twojej firmy, to skontaktuj się z nami.

 

 

Chcesz dostawać darmową wiedzę na temat rozwoju firmy?

 

 

Zapisz się na nasz newsletter klikając ten link.

 

Analiza SWOT w pigułce

17 czerwca 2022
Jak zwiększyć sprzedaż nie schodząc z marży
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,