ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

W ostatnich dniach Patryk Zwierzyński uzyskał kolejne umiejętności potwierdzone certyfikatem. Tym razem uczestniczył i ukończył kurs Zarządzanie strategiczne.

 

Zarządzanie strategiczne, tak jak każde podejście powiązane z naukowym sposobem zarządzania, opiera się na cyklu doskonalenia PDCA. Jej elementami są: analiza stanu obecnego, określenie strategii działania, dzielenie strategii na drobniejsze elementy. To dzięki integracji całej firmy, możemy osiągnąć synergię, pozwalającą wypracować założone wyniki.

 

Zarządzanie strategiczne - certyfikat

07 grudnia 2020
Firma konsultingowa, doradztwo biznesowe
WiZ Consulting doradztwo, usprawnienia procesów
Consulting, doradztwo biznesowe, usprawnienia procesów

Patryk zrealizował podczas kursu następujące zagadnienia:

  • DNA organizacji
  • Model Kano
  • Model Hoshin Khanri
  • Skanowanie
  • Planowanie strategii
  • Kaskadowanie strategii
  • Wykonanie strategii
  • Sprawdzenie strategii
  • Diagnoza przedsiębiorstwa

 

wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,