ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Nie sposób wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie przemysłu, a także handlu bez sprawnie działającego łańcucha dostaw. Ten zaś jest ściśle powiązany z wydajnie pracującym sektorem logistycznym. Na logistykę składa się wiele rozmaitych procesów, których poprawne i dynamiczne działanie zależy od kilku kluczowych czynników. Jednym z nich jest prawidłowe zarządzenie gospodarką magazynową. Na czym polega zarządzanie gospodarką magazynową i jak zoptymalizować magazyn? Odpowiadamy!

 

Gospodarka magazynowa – co to?

Gospodarka magazynowa to jeden z kluczowych elementów, który składa się na system logistyczny w firmie. Ma ogromny wpływ na pracę magazynu, jak i całego przedsiębiorstwa, ponieważ odpowiada za przepływ informacji oraz towarów. Za sprawą dobrze zorganizowanej gospodarki magazynowej klienci otrzymują na czas zamówione produkty. Dobra organizacja to m.in. optymalizacja procesów zaopatrzenia, płynny przepływ towarów przez magazyn, odpowiednio zaplanowane procesy magazynowania, posiadana infrastruktura magazynowa, a także informatyczne systemy zarządzania magazynem.

 

Funkcje gospodarki magazynowej

Jakie są funkcje gospodarki magazynowej? Otóż odpowiada ona m.in. za:

  • Koordynację wielkości podaży oraz popytu – jest to bardzo potrzebne w szczególności wtedy, gdy występują duże wahania podaży lub popytu.
  • Wspomaganie procesów marketingowych – najlepiej poprzez magazynowanie zapasów potrzebnych do przeprowadzania skutecznej akcji promocyjnej, a także poprzez przygotowywanie zestawów.
  • Wspomaganie procesów produkcyjnych – najlepiej poprzez utrzymywanie niezbędnych rezerw surowców oraz opakowań potrzebnych do zapewnienia ciągłości produkcji, a także poprzez cykliczny odbiór gotowych wyrobów z produkcji,
  • Redukowanie kosztów transportu – jest to możliwe do uzyskania za sprawą zmniejszenia częstotliwości dostaw przy jednoczesnym zwiększeniu jednorazowo dostarczanej ilości.

 

Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej

Każde nowoczesne przedsiębiorstwo powinno zadbać o odpowiednią logistykę gospodarki magazynowej. To złożone zagadnienie, na które składa się wiele elementów. Przede wszystkim warto mieć na uwadze, że logistyka powinna odpowiadać wielkości oraz złożoności operacji logistycznych prowadzonych przez firmę. Musi być więc dobrze dopasowana do liczby zamówień realizowanych w ciągu jednego dnia, procesów magazynowania, personelu, a także urządzeń stosowanych do obsługi ładunków.

Logistyka gospodarki magazynowej to klucz do efektywnej pracy magazynu. Składają się na nią procesy:

  • przyjęcia i składowania towarów,
  • przygotowywania zamówień,
  • wysyłki zamówień.

Jeśli optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie zostanie odpowiednio przeprowadzona, możliwe będzie osiągnięcie wydajnej pracy magazynu. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że preferencje zakupowe klientów stale się zmieniają, co stawia przed przedsiębiorstwami duże wyzwania, które wymagają efektywnego dopasowania procesów logistycznych do nowych warunków. Stąd też wiele firm decyduje się na skorzystanie z oferty szkoleń z zakresu zarządzania i logistyki, dzięki którym zoptymalizowanie magazynu jest znacznie łatwiejsze, a także bardziej intuicyjne.

 

Zarządzanie gospodarką magazynową – jak zoptymalizować magazyn?

20 sierpnia 2021
zarządzanie gospodarką magazynową
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,