biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Przepływ informacji w przedsiębiorstwach ma istotne znaczenie. I tutaj powinniśmy postawić duży wykrzyknik. Informacja w obecnych czasach jest jednym z najważniejszych produktów jakie można oferować na rynku. Można tutaj przytoczyć wiele przykładów firm, które właśnie tym się zajmują, jak Facebook, Twitter, itp. Natomiast informacja jako rzecz niezbędna w poprawnym działaniu przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych jej elementów.

 

Dobrze zorganizowany system przepływu informacji uważany jest za jeden z najcenniejszych aktywów przedsiębiorstwa. W związku z powyższym można stwierdzić, że przekazywane informacje mają bezpośrednie oddziaływanie na rozwój przedsiębiorstwa oraz na budowę przewagi konkurencyjnej.

 

Informacje są kluczowe zarówno z punktu widzenia klientów zewnętrznych jak i przedsiębiorstwa. Zaburzony przepływ informacji może negatywnie oddziaływać na wydajność procesów wystepujących w firmie. Nie jest istotne czy mówimy tutaj o firmie produkcyjnej, usługowej czy handlowej. Informacje, a co za tym idzie ich przepływ występują w każdym typie działalności.

 

Zidentyfikowanie newralgicznych punktów w przepływie informacji jest pierwszym krokiem prowadzącym do optymalizacji obiegu informacji w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie usprawnieniu działalności całej firmy.

 

W obecnych czasach zarządzanie informacjami jest ściśle związane z technologami informacyjno-komunikacyjnymi, które powinny idealnie wpasowywać się w specyfikę przedsiębiorstwa. Ważne jest również, by zastosowane technologie integrowały i usprawniały współpracę wszystkich działów występujących w firmie.

 

Analizując przepływ informacji warto zwrócić uwagę na często błędnie używane pojęcia jakimi są dane i informacje.

 

Pojęcie „dane” obejmuje surowe liczby oraz fakty, które odzwierciedlają pojedynczy aspekt rzeczywistości. 

 

Natomiast „informacje” są to przetworzone i zinterpretowane dane, które stanowią wartość dla odbiorcy.

 

Zarządzanie informacją jest szczególnie istotne w procesie decyzyjnym, dlatego wszystkie przekazywane informacje powinny być:

  • celowe – przekazana informacja musi być przydatna,
  • rzetelne – informacja i jej źródło musi być wiarygodne,
  • aktualne – tzn. dostarczone w odpowiednim czasie,
  • kompletne – przekazane w ujęciu całościowym,
  • czytelne – zrozumiałe dla odbiorcy,
  • precyzyjne – dokładne i jednoznaczne,
  • dostępne – możliwe do wykorzystania w danym miejscu i czasie,
  • ekonomiczne – wykorzystanie informacji powinno wiązać się z pozyskaniem wartości dodanej dla przedsiębiorstwa.

 

Odpowiedni przekaz informacji i danych, wspomagany technologiami informacyjno-komunikacyjnymi jest kluczem do prawidłowego przepływu informacji w przedsiębiorstwie. W WiZ Consulting usprawniamy procesy poprzez identyfikację przepływu informacji i eliminowaniu marnotrawstwa.

 

Przepływ informacji - czy jest ważny?

10 lutego 2022
Usprawnienie procesu produkcyjnego powoduje zwiększenie dochodu firmy. Doradztwo biznesowe w zakresie optymalizacji procesów.
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,