ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Rozwój firmy w wielu przypadkach jest trudny do opanowania. Pojawia się coraz więcej elementów, nad którymi należy zapanować. W takim momencie warto zastanowić się nad oddaniem części obowiązków firmie zewnętrznej specjalizującej się w konkretnej dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem.

Inaczej mówiąc należy zainwestować w tzw. outsourcing.

 

Ale czym jest outsourcing?

 

Outsourcing - jak rozwinąć swoją firmę?

30 grudnia 2019
Consulting, Doradztwo biznesowe, Optymalizacja

Najczęściej spotykany jest outsourcing w takich dziedzinach jak: księgowość, audyt, szkolenia, administracja kadrowa czy IT.

W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej skorzystania z oferty outsourcingu firma powinna zastanowić się jakiego rodzaju outsourcingu potrzebują - pełnego czy selektywnego.

Outsourcing pełny dotyczy kompleksowej obsługi całego działu firmy, natomiast drugi polega na przekazaniu tylko pewnych obszarów, które zostaną przekazane firmie consultingowej.

 

Outsourcing można podzielić także ze względu na cele jakie zostały określone przez przedsiębiorstwo. Wyróżniamy tutaj:

  • outsourcing naprawczy

    • stosowany w celu wyciągnięcia firmy z ciężkiej sytuacji,

  • outsourcing dostosowawczy

    • pomoc firmie w dostosowaniu się do nowych realiów rynkowych,

  • outsourcing rozwojowy

    • działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania firmy w przyszłości.

 

Dlaczego warto nawiązać współpracę z firmą konsultingową specjalizującą się w outsourcingu?

Podstawową zaletą outsourcingu jest skupienie uwagi rozwijającego się przedsiębiorstwa na głównych celach i zadaniach poprzez przekazanie niezbędnych zadań w ręce specjalistów.

Kolejną zaletą jest znaczna redukcja kosztów. W przypadku skorzystania z usług firmy zewnętrznej nie ma potrzeby zatrudniania i doszkalania własnej kadry oraz inwestowania w bazę techniczną.

Outsourcing to także odciążenie dla pracowników przedsiębiorstwa poprzez scedowanie pewnej ilości obowiązków na firmę zewnętrzną.

 

Outsourcing, Consulting, Doradztwo biznesowe, Optymalizacja
Outsourcing, Consulting, Doradztwo biznesowe, Usprawnienia
Outsourcing, Consulting, Doradztwo biznesowe, Rozwój firmy

Według definicji występujących w literaturze przedmiotu outsourcing to "powierzenie przez organizację realizacji określonego procesu usługodawcy określając szczegółowo efekty, jakie zleceniodawca zamierza uzyskać, ale bez instrukcji dotyczących sposobu wykonywania poszczególnych zadań, pozostawiając inicjatywę w tym zakresie zleceniobiorcy".

 

W praktyce biznesowej outsourcing to przejęcie przez specjalistyczną firmę części obowiązków innego podmiotu. Można dla uproszczenia uznać outsourcing za consulting zarządzania przedsiębiorstwem.

wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,