ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

W swojej działalności często przeprowadzamy obserwację pracy na danym stanowisku. Dotyczy to wszystkich typów stanowisk. Nie ma znaczenia czy jest to praca przy linii montażowej, na maszynie do cięcia kłód, praca kadrowej czy też mistrza zmiany. Obserwację można przeprowadzić praktycznie na każdym stanowisku pracy w firmie.

 

Jak jednak ją wykonać?

 

Jednym z narzędzi służącym do obserwacji pracy jest Obserwacja Migawkowa. Jest to narzędzie statystyczne badające efektywność procesów oraz rzeczywisty czas pracy. Polega na wielokrotnym próbkowaniu rzeczywistych działań wykonywanych przez pracowników w trakcie normalnego dnia pracy.

 

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

  • do czego można wykorzystać obserwację migawkową;
  • jak zinterpretować zebrane dane.

 

Obserwacja pracy - badanie migawkowe

29 września 2020
analiza pracy z wykorzystaniem badania migawkowego
Tworzenie mapy procesu biznesowego w celu redukcji kosztów

Analiza zakłada cykliczną obserwację wybranych obiektów (zgodnie z ustalonym interwałem czasowym). Metoda jak większość narzędzi analizy procesu została opracowana w przemyśle produkcyjnym, ale z powodzeniem może być stosowana w sektorze usług - do badania poziomu wartości i marnotrawstwa w codziennych aktywnościach. Analiza daje możliwość zbadania wielu elementów w tym samym czasie, pozwala również w prosty sposób określić procentowy udział tych czynności.

 

Na podstawie wniosków zebranych w trakcie badania,możliwa jest bardzo dokładna identyfikacja strat procesowych w organizacji klienta oraz podjęcie działań zmierzających do ich eliminacji. Kolejne Obserwacje Migawkowe w badanym obszarze umożliwiają skontrolowanie efektów wprowadzanych zmian i ich wpływu na ogólną efektywność pracy.

 

Uprawnienie produkcji

Obserwacje zebrane w trakcie badania ujmowane są w formie graficznej. Na rysunku powyżej został przedstawiony przykład przedstawienia wyników w formie wykresu Pareta-Lorenza.

 

Jak jednak przeprowadzić badanie migawkowe?

 

Należy postępować według następujących kroków:

  1. Wybieramy obszar badania.
  2. Określamy częstotliwość badania.
  3. Określamy czynności jakie są wykonywane na obserwowanym obszarze.
  4. Komunikujemy pracownikom nasze działanie i cel.
  5. Przygotowujemy formularz badania.
  6. Przeprowadzamy badanie.
  7. Analizujemy wyniki.

 

Poniżej przedstawiony został wykres kołowy obrazujący wyniki badań na stanowisku pracy.

 

Uproszczony przykład mapy prcesów biznesowych

Po przeprowadzeniu obserwacji należy dokonać analizy zebranych wyników. Jak tego dokonać?

 

W ostatniej fazie postępowania należy zsumować liczbę wyszczególnionych frakcji, które da się zaobserwować na wszystkich punktach obserwacyjnych, to jest stanowiskach pracy. Cyfry te posłużą do wyliczenia ogólnej liczby dokonanych obserwacji.

 

Kolejnym zadaniem jakie należy wykonać jest kalkulacja procentowych indeksów struktury zakładając, ze liczba wszystkich obserwacji to 100 procent. Uzyskane rezultaty można przedstawić w formie graficznej to znaczy za pomocą diagramu kołowego lub też słupkowego, który powinien również zawierać słupek 100 procent, aby móc porównywać dane frakcje do całości.

 

Po wygenerowaniu odpowiednich diagramów należy wykonać interpretacje zdobytych efektów, które mogą pomóc przy dokonywaniu usprawnień w przyszłości.

 

Zlokalizowane błędy w procesie sprzedaży

Analiza migawkowa to proste narzędzie do efektywnej analizy zespołu pracowników oraz maszyn. Metoda ta jest jednak dopiero początkiem drogi do doskonalenia ,a wyniki nie zawsze są łatwe do analizy. Dodatkowy atut badania to czas spędzony przy procesie, który możne was dodatkowo zainspirować do kolejnych usprawnień.

 

Poniżej do pobrania jest arkusz obserwacji badania migawkowego stosowany w naszej działalności. Mamy nadzieję, że będzie inspiracją do tworzenia własnych arkuszy i stosowania badania migawkowego.

wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,

Do pobrania

Prezentacja GEMBA i GEMBA WALKING