ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Zarządzanie łańcuchami dostaw pozwala na projektowanie, planowanie, realizowanie, kontrolowanie oraz monitorowanie łańcuchów dostaw. Proces ten odpowiada za przepływ informacji, produktów, a także usług. Wewnętrzne zarządzanie obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją oraz dystrybucją, natomiast zewnętrzne zarządzanie łączy przedsiębiorstwo z jego dostawcami, a także klientami. Dowiedz się, na czym polega zarządzanie łańcuchami dostaw!

 

Co to jest łańcuch dostaw?

Łańcuch dostaw jest to złożony proces, składający się z wielu elementów. Polega na przemieszczaniu się dóbr, co ma na celu zaspokojenie popytu na konkretne produkty. Łańcuch dostaw to również sieć powiązanych ze sobą zakładów oraz wykonawców, których zadaniem jest dostarczenie poszczególnych komponentów oraz surowców, a następnie przerobienie ich w półprodukty oraz podzespoły i finalnie wyprodukowanie z nich wyrobów, które są konsumowane przez klienta końcowego. Dwa najistotniejsze elementy łańcucha dostaw to transport i magazynowanie. Umożliwiają one bowiem skuteczną i efektywną realizację dostaw.

 

Rodzaje łańcuchów dostaw

Oprócz tradycyjnego łańcucha dostaw, istnieje także kilka innych jego rodzajów i są to:

  • Łańcuch wartości – obejmuje wszystkie elementy działalności, a więc nie tylko sprzedaż, usługi posprzedażowe i utylizację, ale również szereg istotnych procesów biznesowych, będących kręgosłupem przedsiębiorstwa, które razem decydują o tym, jaką wartość firma dostarcza zarówno swoim klientom, jak i otoczeniu.
  • Zrównoważony łańcuch dostaw – są to powiązane ze sobą czynności biznesowe, które obejmują cykl życia produktu. System ten umożliwia tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym zapewnieniu sukcesu komercyjnego. Zrównoważony łańcuch dostaw przyczynia się do wzrostu dobrobytu w społeczeństwie, a także wpływa na poprawę stanu środowiska.
  • Zielony łańcuch dostaw – od tradycyjnego łańcucha dostaw różni się tym, że zawiera w procesach decyzyjnych i działaniach ideę zielonych operacji, zielonego designu i zielonej produkcji, a także odwrotnej logistyki oraz zarządzania odpadami.

 

Optymalizacja łańcucha dostaw

Optymalizacja łańcucha dostaw, podobnie zresztą jak optymalizacja procesów dystrybucji, polega na efektywnym czerpaniu m.in. z technologii i zasobów, takich jak:

  • łańcuch bloków,
  • sztuczna inteligencja,
  • internet rzeczy.

Ma to na celu zwiększenie wydajności dostaw. Łańcuch dostaw to jeden z najistotniejszych segmentów działań przedsiębiorstwa i jest kluczowy dla zapewnienia pozytywnych doświadczeń klientów. Gdy łańcuch dostaw wykazuje się wysoką efektywnością, zwiększa on również efektywność biznesową, jak i responsywność. A to sprawia, że klienci otrzymują dokładnie takie produkty, jakie chcą.

Optymalizację łańcucha dostaw można podzielić na trzy najważniejsze etapy:

  • Projektowanie – polega na zaplanowaniu sieci dostaw, a także znalezieniu miejsc na przestrzenie magazynowe oraz określeniu sposobu przepływu produktów między nimi. W przypadku projektowania łańcucha dostaw bardzo ważne jest też uwzględnienie celów, którymi są: prognozowanie popytu, określenie zapasów oraz planowanie produkcji.
  • Planowanie – tu bardzo istotne jest stworzenie planu wdrożenia łańcucha dostaw, zaplanowanie zapasów oraz koordynacja zasobów w celu optymalizacji procesów zaopatrzenia w taki sposób, by skutecznie zrównoważyć popyt i podaż.
  • Realizacja – jest to etap, który koncentruje się na aplikacjach oraz systemach zorientowanych na realizację zadań związanych z zarządzaniem zapasami, przestrzenią magazynową, etapami procesu dystrybucji, transportem, a także handlem międzynarodowym.

 

Na czym polega zarządzanie łańcuchami dostaw?

23 sierpnia 2021
proces dystrybucji
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,