biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Każda firma, która decyduje się na wprowadzenie na rynek międzynarodowy z zupełnie nowym produktem czy usługą, powinna dobrze przemyśleć kwestię certyfikacji do standardów ISO. To także bardzo ważne zagadnienie dla przedsiębiorstw, które chcą zyskać realną przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że wdrożenie systemu zarządzania opartego na ISO oraz certyfikacji do określonej normy wiąże się z koniecznością przeprowadzania regularnych audytów wewnętrznych ISO. Czym są i na czym polegają owe audyty? Odpowiadamy!

 

Audyt wewnętrzny ISO – czym jest?

Audyt wewnętrzny ISO przeprowadzany jest przez firmę w ramach własnego systemu zarządzania. Jego celem jest ocena własnych działań. Audyt wewnętrzny ISO sprawdza zgodność systemu zarządzania z wymogami określonej normy. Dzięki temu, że przeprowadzany jest regularnie, umożliwia szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości oraz opracowanie rozwiązań, które pozwolą skutecznie je wyeliminować. Firma sama audytuje swój własny system, jednak audytorzy wewnętrzni powinni być niezależni od norm, które audytują. Mogą to być oczywiście pracownicy danej firmy, jak również audytorzy, np. z firm konsultingowych.

 

Dlaczego przeprowadza się audyt wewnętrzny ISO?

Audyt wewnętrzny ISO to podstawowy element procesu wdrażania oraz certyfikacji ISO. Ma również ogromne znacznie dla późniejszego utrzymywania systemu zarządzania w zgodzie z założeniami standardu oraz utrzymywania prawa do posługiwania się danym certyfikatem ISO. Głównym celem audytu wewnętrznego ISO jest sprawdzenie, czy wszystkie obszary firmy objęte certyfikatem ISO działają w zgodzie z nim i czy są spójne z jego założeniami. Audyt weryfikuje również to, czy działania prowadzone zgodnie z wdrożonymi normami zmierzają do osiągania ustalonych celów i czy cele te są systematycznie aktualizowane. W każdej normie ISO chodzi bowiem o nieustanny progres, a audyty wewnętrzne mają na celu zobrazowanie firmie, jak przebiegają podejmowane przez nią działania i w jaki sposób powinna pracować nad poprawą w realizacji tych norm. Audyt często wskazuje także ścieżkę, jaką przedsiębiorstwo powinno podążać. Dla wielu firm jest to dobry moment na skorzystanie z rozwiązania, jakim jest chociażby doradztwo biznesowe.

Jak wspominaliśmy powyżej, audyt wewnętrzny ISO powinien być przeprowadzany systematycznie. Dzięki temu można szybciej reagować na kryzysy i jeszcze lepiej usprawniać działania podejmowane przez firmę. Audyt wewnętrzny ISO warto również przeprowadzać przed audytem zewnętrznym. Jest to dobra praktyka, która pozwoli w porę wykryć oraz skorygować wszelkie niezgodności. Co więcej, często w trakcie takich audytów zostaje przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych. To ważne, ponieważ przeprowadzanie kursów w firmie i szkolenie pracowników to kluczowe elementy prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

 

Kim jest audytor wewnętrzny i na czym polega jego praca?

Audytor wewnętrzny to osoba, która przeprowadza audyt wewnętrzny ISO w zgodzie z określonymi wytycznymi normy. Jej zadaniem jest wykonanie audytu w sposób rzetelny, obiektywny oraz dokładny. Jest to bezwzględne i kluczowe wymaganie. Audytorami wewnętrznymi są najczęściej osoby zatrudnione przed dane przedsiębiorstwo, w którym osoba ta przeprowadza wszelkie działania związane z audytowaniem.

Praca audytora wewnętrznego jest odgórnie ustalona w normie ISO 19011, która określa wszelkie wytyczne dotyczące zarówno audytowania, jak i audytorów.  Audyt wewnętrzny ISO składa się z:

  • zainicjowania audytu,
  • wykonania przeglądu dokumentacji,
  • przygotowania do przeprowadzenia czynności audytowych,
  • przeprowadzenia wszelkich działań audytowych,
  • stworzenia raportu z audytu wewnętrznego oraz jego zatwierdzenia przez audytora wiodącego.

Na czym polega audyt wewnętrzny ISO?

22 października 2021
audyt wewnętrzny
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,