ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Wiele firm wychodzi z założenia, że misja, wizja czy wartości są niepotrzebne. Uważają, że są zbyt małą firmą lub nie potrzebują określenia kierunku w jakim chcą podążać. Niestety w dalszym ciągu zdarzają się jeszcze przedsiębiorstwa, które nie posiadają wiedzy na ten temat. W WiZ Consulting uważamy, że każde przedsiębiorstwo chcąc osiągnąć sukces powinno posiadać misję, wizję i wartości, którymi się kieruje.

 

Do tego tematu należy podejść bardzo poważnie i angażując wiele osób z firmy. Tworzenie misji, wizji i wartości firmy wiąże się z zarządzaniem strategicznym i w głównej mierze osoby odpowiedzialne za zarządzanie powinny być najbardziej zaangażowane w ten proces.

 

W tym artykule zostaną omówione zagadnienia misji, wizji i wartości firmy. Zostanie także krótko omówiony temat zarządzania strategicznego. 

 

Przedstawimy także przykład naszej firmy. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

Misja, wizja i wartości

04 stycznia 2021
Usprawnienia procesów, doradztwo biznesowe
Usprawnienia procesów produkcyjnych, firma konsultingowa

Zarządzanie strategiczne jest procesem zarządzania nastawionym na formułowanie i wdrażanie strategii, które sprzyjają wyższemu stopniowi zgodności organizacji z jej otoczeniem i osiągnięciu celów strategicznych (R. W. Griffin). W związku z tym w procesie zarządzania strategicznego należy określić DNA firmy. DNA organizacji stworzone jest z trzech podstawowych elementów: wizji, misji oraz procesów z jakich składa się firma.

 

Wizja jest to wyobrażenie przedstawiające obraz rzeczywistości w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Jest to także koncepcja modelowa przyszłej organizacji, określona przez aspiracje i twórczą wyobraźnię właściciela firmy oraz kierownictwa i członków organizacji. 

Często przy okazji omawiania tematu wizji firmy słyszy się zdanie "zaniechanie kształtowania przyszłości, to kształtowanie przyszłego niepowodzenia". My całkowicie zgadzamy się z tym stwierdzeniem.

 

Misja, wizja, strategia - WiZ Consulting doradztwo biznesowe

 

Jak określić wizję w swojej firmie?

 

Tworząc wizję naszego przedsiębiorstwa musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: co chcemy osiągnąć?

W tym celu należy przede wszystkim skupić się na potrzebach naszych klientów i ich satysfakcji niż na produktach lub usługach. Tworząc wizję firmy należy także rozważyć zmieniającą się sytuację materialną firmy oraz być świadomym istnienia konkurencji. Nie należy zapominać, że konkurencja zabiega o rynek, na którym działa nasza firma. Podczas procesu tworzenia wizji należy myśleć realistycznie, tak aby cele, które ustalamy były osiągalne.

Najważniejsze naszym zdaniem jest jednak świadomość, że wizja może ewaluować i nie jest tworzona na zawsze. Reagując na zmieniające się otoczenie należy być elastycznym i dostosowywać się do wymagań klientów, wykorzystywać szanse pojawiające się na rynku i zmieniać naszą wizję.

 

A jak to wygląda w WiZ Consulting? Proces określania wizji był długim procesem. Zastanawialiśmy się czego oczekują od nas klienci i jak chcemy im to dostarczyć. Po długich rozmowach i analizach w końcu udało nam się określić naszą wizję. Brzmi ona następująco:

 

"Chcemy zmieniać firmy w taki sposób, aby ludzie z chęcią przychodzili do pracy, a wykonywane procesy były efektywne"

 

Jak określić wizję w swojej firmie?

 

Czym jest misja firmy?

 

Misja firmy jest to charakterystyczna rola do spełnienia przez firmę, wyróżniająca jej odrębność, tzw. tożsamość organizacyjną. Jest to także opinia osób decyzyjnych o kierunkach działalności firmy. Według literatury aby misja spełniała swój cel w organizacji powinna zawierać kilka niezbędnych elementów:

  • określenie głównego celu istnienia firmy,
  • specyficzne cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo,
  • możliwość wdrożenia strategii zróżnicowania wyrobów,
  • kim są i kim powinni być główni odbiorcy firmy,
  • informacje, jakie są i jakie powinny być stosunki ekonomiczne charakteryzujące działalność firmy,
  • stwierdzenie, jakie są podstawowe wartości, aspiracje i priorytety firmy.

 

Czy wszystkie te elementy są potrzebne? Naszym zadaniem niekoniecznie. Analizując wiele rodzajów strategii biznesowych i podejść do określania misji, wizji i wartości firmy sądzimy, że misja powinna być prosta i odpowiadać na pytanie: w co wierzymy? Dlatego też wierni swoim przekonaniom stworzyliśmy taką misję, która brzmi:

 

"Wierzymy, że wszystkie procesy można usprawnić, tak aby były efektywne"

 

Czym jest misja firmy?

 

Czym są wartości firmy?

 

Wartości w firmie uważamy za podstawowy element każdej działalności. W wyborze konkretnych wartości naszej firmy zawsze musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czym będziemy się kierować? Nie jest to proste jak mogłoby się wydawać. Wartości reprezentowane przez firmę powinny także stać się podstawą strategii marketingowej naszej działalności. Dlatego ich wybór jest kluczową sprawą w budowaniu tożsamości organizacji.

 

Naszym zdaniem wartości powinny być określone przez kilka słów kluczowych (3-5) naszej tożsamości. W etapie rozwoju firmy i przy zatrudnianiu nowych pracowników, słowa te ułatwią także nam wybór odpowiednich kandydatów. Przedstawienie wartości jakimi kieruje się nasza firma ułatwi nawiązanie współpracy z osobami, które myślą podobnie. My w swojej organizacji postawiliśmy na cztery słowa, które określają nasze wartości. W swojej działalności będziemy kierować się:

 

Pasją

Partnerstwem

Zaangażowaniem

Przejrzystością

 

Słowa te idealnie oddają to czym kierujemy się realizując projekty u naszych klientów. Nie są to wszystkie nasze wartości, jednak wymienione wyżej są dla nas najważniejsze.

 

Posiadając misję, wizję i wartości firmy możemy powiedzieć, że mamy DNA naszej organizacji. Na tej podstawie można zacząć planowanie strategiczne i wyznaczenie celów naszej organizacji. Ale o tym już niebawem.

wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,
Czym są wartości firmy?