ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Lean management to metoda, która pozwala na optymalizację i usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jej ogromną zaletą jest fakt, że można wdrożyć ją w każdym dziale firmy, ponieważ zasady lean management dają się dopasować do różnych potrzeb oraz warunków. Metoda ta jest odpowiedzią na zmieniające się warunki gospodarcze, a także konkurencję rosnącą w niemal każdej branży. Na czym polega lean management? Odpowiadamy!

 

Co to jest lean management i jak powstała ta koncepcja?

Lean management jest metodą zarządzania przedsiębiorstwem. Stanowi zbiór zasad umożliwiających minimalizowanie marnotrawstwa w zakresie procesów, prac, energii oraz surowców, które bezpośrednio nie przyczyniają się do wzrostu jakości i nie niosą za sobą wartości. Lean management skupia się na tworzeniu produktów wyróżniających się najwyższą jakością, jednocześnie wykorzystując maksymalnie środki, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. Dba także o optymalizację procesów w przedsiębiorstwie.

Metoda lean management powstała w latach 40. XX wieku. Było to związane z powstaniem Systemu Produkcyjnego Toyota. (Toyota Production System). TPS stał się podwaliną dla koncepcji lean manufacturing, określanej jako „szczupłe zarządzanie produkcją”, która miała na celu uzyskanie jak największej wydajności i skrócenie czasu pracy przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Koncepcja ta podlegała ciągłemu rozwojowi oraz ulepszeniom i w ten właśnie sposób wykształciła się metoda lean management. Dzięki swojej uniwersalności, obecnie może być wdrażana także w innych branżach niż tylko produkcyjna.

 

Poznaj podstawowe zasady lean management

Na lean management składa się pięć podstawowych zasad, dzięki którym można łatwiej określić potrzeby, cele, a także możliwości konkretnego przedsiębiorstwa. Są uniwersalne, a więc jej zasady da się wdrożyć zarówno w firmach usługowych, produkcyjnych czy biurach. Podstawą jest zaś pięć wspomnianych zasad, czyli:

  • Określenie wartości z punktu widzenia klienta. Elementy, które nie przynoszą wartości produktowi końcowemu, uznaje się za zbędne.
  • Mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping) – polega na stworzeniu mapy przepływu wartości. Celem tego przedsięwzięcia jest wykorzystanie wartości jako punktu odniesienia i zidentyfikowanie działań, które przyczyniają się do tych wartości. Te, które nie dodają wartości, uznawane są za niepotrzebne.
  • Zapewnienie płynnego przebiegu wartości, w którym wyeliminowane są przerwy, przestoje oraz zakłócenia.
  • Ustanowienie systemu Pull (opartego na ciągach) – pozwala on na produkcję oraz dostawę na czas. Produkty są tu tworzone dopiero w momencie, kiedy są potrzebne i powstaje wyłącznie ich wymagana ilość (nie są produkowane na zapas).
  • Nieustanne dążenie do doskonałości (Kaizen) – wdrożenie zasad lean management nie jest zmianą jednorazową. Wymaga ciągłej pracy i udoskonaleń. Niezbędne jest tu oczywiście zaangażowanie pracowników.

 

Metoda lean management – na czym polega?

22 lipca 2021
lean management
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,