ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Mamy do rozdania dwa komplety czasopism.

 

W każdym komplecie znajdują się:

  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 1, 2019

  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 2, 2019

  • Production Manager nr 1 lub 2, 2019

 

Jeżeli chcesz się zapoznać z artykułami w tych czasopismach wystarczy, że:

  • Polubisz nasz fanpage.

  • Udostępnisz ten post.

  • Pozostawisz w komentarzu odpowiedź „Chcę”.

 

Zostaną wylosowane dwie osoby, które otrzymają od nas po jednym komplecie czasopism. 

Rozwiązanie konkursu odbędzie się w dniu 12.08.2019.

 

Zarządzanie Przedsiębiorstwem to recenzowane, międzynarodowe, multidyscyplinarne czasopismo obejmujące szeroki zakres tematów obejmujących innowacje, inżynierię produkcji i zarządzanie. Czasopismo ma na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej i stosowanej w tych szybko ewoluujących obszarach oraz popularyzację ich wśród opinii publicznej. Czasopismo koncentruje się głównie na pracy kreatywnych pracowników i grup zadaniowych.

Głównym celem Zarządzania Przedsiębiorstwem jest przedstawienie wyników najnowocześniejszych badań rozwijających koncepcje, teorie i wdrażanie zarządzania innowacjami, a także nowe rozwiązania w nowoczesnych procesach produkcyjnych.

 

Production Manager to pierwsze w Polsce czasopismo dedykowane kadrom zarządzającym produkcją oraz procesami okołoprodukcyjnymi. Misją periodyku jest kreowanie konkurencyjnego, ergonomicznego, nowoczesnego, bezpiecznego oraz zintegrowanego środowiska produkcyjnego, w oparciu o nowoczesne zarządzanie oraz ideę czwartej rewolucji przemysłowej – Przemysł 4.0.

Ponadto czasopismo pełni rolę platformy wymiany najlepszych praktyk co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firm produkcyjnych oraz standardów zarządzania w zakładach produkcyjnych działających na terenie Polski.

Konkurs - komplet czasopism

15 sierpnia 2019
Wykorzystanie Pola Kombi w Excelu
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,