ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Cezary Winkowski został laureatem konkursu na Najlepszego Doktoranta Politechniki Białostockiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Cezary Winkowski jest obecnie doktorantem na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Tematem rozprawy doktorskiej jest: Metodyka projektowania marszrut rozwoju technologii na przykładzie branży poligraficznej w Polsce.

 

 

Kolejny sukces Cezarego Winkowskiego.

11 grudnia 2020
Cezary Winkowski WiZ Consulting
Doradztwo biznesowe, usprawnienia procesów
Firma konsultingowa Białystok

W doktoracie poruszane są zagadnienia:

  • zarządzanie technologią

  • marszrut rozwoju technologii

  • czynników rozwoju technologii

  • przemysłu poligraficznego

 

Podjęta tematyka rozprawy doktorskiej lokuje się w dyscyplinie o zarządzaniu w dwóch subdyscyplinach:

zarządzanie produkcją i technologią oraz zarządzanie strategiczne w kontekście zarządzania technologią.

 

wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,