ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Rewolucje przemysłowe, a zwłaszcza trzy z nich, w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju przemysłu na wielką skalę.

 

Obecnie przeżywamy czwartą rewolucję, którą często nazywa się Industry 4.0 (przemysł 4.0).

 

Pojęcie przemysł 4.0 coraz częściej pojawia się w prasie, badaniach naukowych czy w konkretnych działaniach wielu przedsiębiorstw.

 

Inteligentna fabryka

31 lipca 2019
Inteligentna fabryka

Termin inteligentnej fabryki

Termin inteligentnej fabryki jest ściśle związany z Przemysłem 4.0 i charakterystyczną dla niego powszechną cyfryzacją gospodarki i społeczeństwa. W rzeczywistości 4.0 wszystkie elementy świata materialnego - ludzie, maszyny, przedmioty, produkty - komunikują się ze sobą i współpracują w czasie rzeczywistym, tworząc zaawansowane sieli logicznych powiązań oddziałujących na sterowanie fizycznymi procesami.

 

Inteligenta fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego wpisującego się w realia czwartej rewolucji przemysłowej. Terminem tym określa się fabrykę, w której występuje daleko idąca integracja i interakcja świata cyfrowego i fizycznego.

 

 

 

Wśród rozwiązań i technologii jakie można w niej spotkać znajdują się m. in. Internet rzeczy (IoT - Internet of Things), Cloud Computing, rzeczywistość rozszerzona czy autonomiczne pojazdy.

 

Jakie cechy powinna posiadać fabryka aby zasługiwać na miano inteligentnej? odpowiedź znajduję się na rysunku 3.

 

Jakie są korzyści dla przedsiębiorstwa z posiadania inteligentnej fabryki? Możemy wymienić tutaj:

  • lepsze wykorzystanie zasobów;

  • poprawa jakości;

  • niższe koszty;

  • większe bezpieczeństwo.

Inteligentna fabryka
Inteligentna fabryka
Inteligentna fabryka

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 zaistniał już w świadomości polskich inżynierów i menedżerów. Badania prowadzone wśród inżynierów pokazują, że w stosunku do roku 2016 potrafimy bardzo precyzyjnie określić, w której rewolucji znajdują się nasze firmy. Około 80% inżynierów wskazuje, że rozpoczynają lub przechodzą 3 rewolucję.

wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,