ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

W wielu przypadkach z jakimi się spotykamy w firmach, osoby decyzyjne chcą przyspieszać pracę swoich pracowników, aby pracowali bardziej efektywnie. Gdy odpowiadamy im, że w pierwszej kolejności powinniśmy skupić się na eliminacji marnotrawstwa – nie dowierzają.

 

Bardzo często przedsiębiorstwa skupiają się na tym w jaki sposób zarobić więcej pieniędzy, a nie zauważają tego, ile środków na co dzień niepotrzebnie tracą.

 

Pracować efektywnie? My rozumiemy to, jako pracę wykonywaną bez zbędnych czynności, strat generowanych przez oczekiwanie, źle zaprojektowane procesy lub po prostu błędnie wykonywane czynności.

Bardzo często w pierwszych etapach usprawnień procesów wystarczy przyjrzeć się stanowisku pracy, porozmawiać z pracownikami i wyeliminować straty.

 

Warto na początku określić i zrozumieć - co stanowi wartość dodaną?

 

Identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa w firmie. Cz. I

25 lutego 2021
Usprawnienia procesów, doradztwo biznesowe
Usprawnienia procesów produkcyjnych, firma konsultingowa

WARTOŚĆ jest tym wszystkim, za co klient jest gotowy zapłacić. Są to procesy zmieniające (ulepszające) produkt lub usługę oraz działania wykonywane prawidłowo za pierwszym razem. Natomiast wszystko co nie daje wartości jest STRATĄ.

 

Straty możemy podzielić na straty konieczne oraz zbędne. Straty konieczne to straty, których nie da się wyeliminować, na przykład uruchomienie maszyny, jej przezbrojenie. Straty zbędne to straty, które należy eliminować. Przykładem strat zbędnych jest m.in. nadmierny transport, szukanie, czekanie na materiał.

 

Z doświadczenia wiemy, że straty często są generowane nieświadomie. Gdy pytamy pracowników, dlaczego wykonują daną czynność w ten sposób, a nie inny, słyszymy "całe życie tak robimy, po co mielibyśmy coś zmieniać".

Ograniczenie strat, doradztwo biznesowe

Zgodnie z filozofią Kaizen możemy wyróżnić trzy kategorie strat (3M):

  • MUDA (marnotrawstwo) - jest to najpopularniejszy typ strat, wszystko co nie przynosi wartości dodanej.
  • MURI (przeciążenie) - jest to nadmierne obciążenie zasobu, wszystko co sprawia, że wymagany jest ponadstandardowy wysiłek.
  • MURA (nierównomierność) - jest to nierównomierne obciążenie zasobów, co powoduje nierówne tempo pracy, a w efekcie powstają wąskie gardła.

 

W większości przypadków eliminacja strat zwiększa efektywność naszych procesów bez ponoszenia żadnych nakładów finansowych.

 

Dlatego jest to nasz pierwszy krok w celu zwiększenia efektywności procesów. Aby zidentyfikować i eliminować marnotrawstwa należy zejść do GEMBA.

Usprawnienie procesów, produkcja, consulting

GEMBA w języku japońskim w wolnym tłumaczeniu oznacza miejsce wykonywania pracy. Przykłady GEMBA:

  • w budownictwie to teren budowy,
  • w usługach to miejsce ich świadczenia oraz kontaktu z klientem,
  • w produkcji jest to z reguły hala produkcyjna, ale może być to także miejsce składowania, załadunku i rozładunku towarów.

 

Warto zapamiętać, że GEMBA to serce firmy, miejsce w którym tworzona jest wartość dla klienta.

 

W trakcie współpracy z firmami zachęcamy kierownictwo każdego szczebla, aby często zaglądali do GEMBA. W celu rozwiązania problemów, podstawą działania powinno być wyjście zza biurka i wizyta w GEMBA.

Usprawnienia produkcji, doradztwo biznesowe

Po co zaglądać do GEMBA?

  1. W celu obserwacji rzeczywistej sytuacji i zdobycia wiedzy o procesie u źródła, bezpośrednio od pracowników.
  2. Uważna obserwacja działań w GEMBA oraz rozmowy z pracownikami dają największe możliwości testowania i weryfikowania nowych rozwiązań i pomysłów.

 

Jednym z najpopularniejszych przykładów obrazujących jak eliminacja strat wpływa na przyspieszenie procesu obrazuje film dotyczący przezbrojenia formuły F1 (link). Zapraszamy do obejrzenia go na platformie YouTube. W kolejnym artykule opiszemy Państwu 7 rodzajów marnotrawstw, które w szczegółowy sposób pomogą znaleźć i wyeliminować STRATY.

wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,
Warsztaty Kaizen, usprawnienie produkcji, firma konsultingowa