ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Patryk Zwierzyński uzyskał w dniu 15.04.2020 certyfikat z Zarządzania Procesami i Wskaźniki KPI.

 

Zarządzanie procesowe

 

Koncentruje się na identyfikacji i przebiegu sekwencji działań oraz powiązań pomiędzy nimi mających miejsc w organizacji, jak i poza nią w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Certyfikat - Zarządzanie Procesami i Wskaźniki KPI

15 kwietnia 2020
WiZ Consulting podczas analizy procesów produkcyjnych u klienta

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI - Key Performance Indicators)

 

Dostarczają odpowiedniej osobie kryteria celów, do których powinno się dążyć. Ułatwiają monitorowanie poziomu spełnienia celów. Stosowane są w całej firmie do mierzenia czynników mających decydujący wpływ na jej sukcesy.

 

Patryk Zwierzyński podczas uczestnictwa w kursie zrealizował następujące zagadnienia:

  1. Definicja procesów
  2. Zarządzanie procesami
  3. Wdrażanie wskaźników
  4. Rodzaje wskaźników
  5. Wizualizacja danych

Wierzymy, że zdobyta wiedza przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych usług przez zespół W&Z Consulting.

 

zarządzanie procesami i wskaźniki KPI
ograniczenie ilości uszkodzeń
Analiza czynności wykonywanych na stanowisku u jednego z klientów

Podstawowym celem zarządzania procesowego jest zaspokojenie w najlepszy sposób potrzeb klientów przez efektywną realizację celów.

 

Celem identyfikacji procesów mogą być m. in.:

  • ustalenie, jakie procesy są realizowane w przedsiębiorstwie.
  • Zdefiniowanie działań wykonywanych w poszczególnych procesach.
  • Scharakteryzowanie działań i procesów przez ich odpowiednią parametryzację.
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,