ul. Cieszyńska 3A, lok. 306

15-371 Białystok

Nip: 9662125478

 

Tel: +48 731 947 078 - Cezary Winkowski

Tel: +48 731 947 227 - Patryk Zwierzyński

 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

W ostatnim artykule w naszym dziale Wiedzy przedstawiliśmy istotny temat w rozwoju firmy, a mianowicie misję, wizję i wartości. W tekście zobrazowaliśmy jak istotne są te elementy w każdej firmie, która chce osiągnąć sukces. Na własnym przykładzie ukazaliśmy jak powinna wyglądać dobrze skonstruowana wizja i misja i jak określić wartości jakimi powinno kierować się przedsiębiorstwo w swojej działalności.

Dzisiaj chcemy Państwu omówić w sposób syntetyczny cele strategiczne i jak je rozumiemy w naszej firmie. Cele strategiczne są kolejnym krokiem po określeniu misji, wizji i naszych wartości. Według niektórych osób zajmujących się lean cele strategiczne powinny parametryzować wizję. W naszej działalności w pełni się z tym zgadzamy.

Zdarza się, że nasi klienci chcą pomocy przy określeniu celów strategicznych. Nie leży to jednak w naszej gestii, ponieważ to firma wie jakimi kieruje się wartościami, jakie ma misję i wizję swojej działalności. My pomagamy zdefiniować cele strategiczne uczestnicząc w burzy mózgów i zadając odpowiednie pytania osobom decyzyjnym. Pytania te doprowadzają wszystkich do pełnej zgody wyłonionych celów strategicznych.

 

Cele strategiczne

02 lutego 2021
Usprawnienia procesów, doradztwo biznesowe
WiZ consulting - doradztwo biznesowe

Jakie powinny być cele strategiczne?

 

Poprawnie sformułowane cele strategiczne powinny być zgodne z wizją przedsiębiorstwa. Wizja jest zapisana słowami, a cele strategiczne doprecyzowują wizję za pomocą liczb. Takie podejście powoduje, że wizja nie jest tylko pustym sloganem, ale ma także odzwierciedlenie w prawdziwej działalności przedsiębiorstwa.

Cele strategiczne, a jest ich kilka, powinny być ze sobą spójne i możliwe do osiągnięcia. Istotnym czynnikiem w tej części tworzenia celów strategicznych jest stuprocentowa zgodność osób decyzyjnych co do możliwości ich osiągnięcia. Nie powinniśmy tutaj decydować się na cele, które w 90% scenariuszach nie uda się osiągnąć. Cele muszą być możliwe do osiągnięcia.

WiZ Consulting - firma konsultingowa

Z czym mylone są cele strategiczne?

 

Często zdarza się, że cele strategiczne mylone są z celami wynikającymi z budżetu firmy bądź celami, za które rozliczani są pracownicy. Niestety jest to błędne rozumienie celów strategicznych. W przypadku potraktowania celów strategicznych jako celów, za które będą rozliczane osoby w swojej pracy zatracimy wizję firmy i odejdziemy od jakiejkolwiek strategii.

Usprawnienia produkcji

Jak tworzyć cele strategiczne?

 

Dobry cel strategiczny powinien składać się z 3 elementów: kierunku, wskaźniku i konkretnego celu. Kierunek określa co firma chce osiągnąć (np. będziemy liderem rynku). Wskaźnik natomiast jest to kluczowy czynnik efektywności i dzięki niemu będziemy mierzyć kierunek strategiczny (np. wzrost udziału w rynku). Ostatnim elementem jest konkretny cel dla wskaźnika wyrażony liczbowo (np. 25%). Tak stworzony cel będzie brzmiał: Będziemy liderem rynku osiągając wzrost udziału w rynku o 25%.

Ograniczenie kosztów

Nasze cele strategiczne

 

Określając cele strategiczne WiZ Consulting zdecydowaliśmy się na cztery cele. Każdy cel określa inną perspektywę firmy. O to nasze cele:

  1. Wzrost sprzedaży

  2. Wzrost liczby osób zaangażowanych w działalność firmy

  3. Wzrost przychodu z projektu

  4. Wprowadzenie nowych usług w profilu działalności

 

Do każdego z tych celów wybraliśmy określone wskaźniki i ich wartości (z oczywistych przyczyn nie podajemy prawdziwych wartości):

  1. Roczny przychód netto = XXX XXX zł

  2. Zatrudnienie/liczba partnerów = XX osób

  3. Średni przychód z projektu = XX XXX zł

  4. Poszerzenie oferty o nowe produkty = X produktów

 

Nasze cele strategiczne będziemy monitorować i sprawdzać ich wykonanie co kwartał. W perspektywie 4 lat chcemy zrealizować wyznaczone cele strategiczne i przyznać sobie, że udało nam się osiągnąć sukces. Do tego celu stworzyliśmy arkusz kalkulacyjny, w którym zapisaliśmy naszą misję, wizję, wartości oraz cele strategiczne i ich aktualny poziom.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany arkuszem kalkulacyjnym napisz do nas wiadomość.

wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,
Consulting