biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Analiza rentowności przedsiębiorstwa to pojęcie, które ściśle wiąże się ze wskaźnikami ROA, ROE oraz ROS. Co oznaczają i jak należy je interpretować w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej? Na te i wiele innych pytań związanych z analizą rentowności odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

 

Analiza rentowności przedsiębiorstwa – czym jest?

Analiza rentowności przedsiębiorstwa to bardzo ważne narzędzie analityczne, które służy do badania kondycji finansowej firmy. Jej wyniki pozwalają na określenie, w jakim stopniu przedsiębiorstwo może wygenerować zysk na podstawie kapitału własnego oraz posiadanych aktywów.

Nie każda firma jest w stanie samodzielnie przeprowadzić kompleksową analizę rentowności przedsiębiorstwa ze względu na brak odpowiednich narzędzi. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z konsultacji biznesowych. W tym celu warto nawiązać współpracę z doświadczoną i rzetelną firmą konsultingową, specjalizującą się właśnie w tych obszarach.

Analiza rentowności przedsiębiorstwa opiera się na trzech wskaźnikach, czyli ROA, ROE oraz ROS, o których więcej przeczytasz poniżej.

 

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)

Pierwszym ze wskaźników jest wskaźnik rentowności aktywów, czyli w skrócie ROA (ang. return to assets), który określa stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów. Informuje o zdolności firmy wypracowywania zysków oraz efektywności gospodarowania jej majątkiem. Wartość wskaźnika zależy od zysków, a wyrażana jest w procentach. Jak obliczyć wskaźnik ROA? Dzieląc wynik finansowy przez aktywa ogółem, a następnie mnożąc wynik przez 100.

Jak interpretować wskaźnik ROA? Otóż im jest on wyższy, tym lepsza jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa. Uzyskany wynik najlepiej jest porównywać z poprzednimi wyliczeniami, a także ze wskaźnikami konkurencji.

 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)

Drugi wskaźnik to wskaźnik rentowności kapitału własnego, czyli w skrócie ROE (ang. return on equity), który określa, jaki zysk udało się uzyskać spółce z wniesionego kapitału własnego. To wskaźnik kluczowy dla inwestorów, ponieważ dzięki niemu są w stanie określić, czy inwestycja w konkretny projekt danego przedsiębiorstwa będzie opłacalna. W jaki sposób oblicza się wskaźnik ROE? Otóż należy podzielić wynik finansowy netto przez kapitał własny, a otrzymany wynik trzeba pomnożyć przez 100.

Jak interpretować wskaźnik ROA? Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym sytuacja finansowa firmy jest korzystniejsza. Wyższa efektywność kapitału własnego przyczynia się do możliwości uzyskania wyższej nadwyżki finansowej, a więc również wyższych dywidend.

 

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS)

Trzeci i ostatni wskaźnik, jaki omówimy, to wskaźnik rentowności sprzedaży, czyli w skrócie ROS (ang. return on sales), który określa, jak wiele zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży. Jest to stosunek zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży. Wskaźnik ten pozwala na określenie stopy zysku z danej inwestycji. Jest przydatny przy przedstawianiu efektów sprzedaży towarów i usług, a także do określenia jej rentowności. Wskaźnik ROS oblicza się, dzieląc wynik finansowy netto przez przychody ze sprzedaży, a następnie mnożąc wynik przez 100.

Jak interpretować wskaźnik ROS? Otóż im wyższy jest ten wskaźnik, tym kondycja finansowa firmy lepsza. Uzyskane wyniki najlepiej jest porównywać do kilku poprzednich.

 

Analiza rentowności przedsiębiorstwa – wskaźniki i ich interpretacja

24 listopada 2021
analiza rentowności
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,