biuro@wiz-consulting.pl

Tel: +48 731 947 078 

Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
Doradztwo biznesowe, consulting, usprawnienia procesów
wiz consulting - firma konsultingowa,

Każde przedsiębiorstwo w swojej działalności napotyka na problemy. Mogą one wpłynąć na jakość wyrobu, opóźnienia produkcji i wiele innych aspektów działalności firmy.

 

Istotnym elementem osiągania sukcesu każdej firmy jest odpowiednie podejście do rozwiązywania problemów.

 

Zgodnie z naszą filozofią, którą staramy się wpoić naszym klientom jest to, że każdy problem stwarza możliwości do poprawy i rozwoju. Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi do rozwiązywania problemów jest metoda 8D.

 

 

Metoda rozwiązywania problemów 8D

 

Jest to ustrukturyzowane podejście składające się z 8 kroków mających na celu zdefiniowanie problemu, zidentyfikowanie jego prawdziwych przyczyn źródłowych oraz podjęcie długoterminowych działań naprawczych zapobiegających ponownemu wystąpieniu problemu.

 

Jednym z tych kroków jest zapewnienie ochrony klienta poprzez zamknięcie wszystkich podejrzanych materiałów znajdujących się w zasięgu ręki.

 

W miarę możliwości dostosuj swoje działania naprawcze do rozwiązań Poka Yoke.

 

 

1D – Grupa robocza

 

Wyznacz lidera zespołu i interdyscyplinarny zespół osób z umiejętnościami rozwiązywania problemów z różnych działów, reprezentujących możliwe źródła przyczyn.

 

 

2D – Opis problemu

 

Dokładnie opisz i przeanalizuj problem. Ważne jest szczegółowe zdefiniowanie problemu. Należy przy tym uwzględnić:

 

 • Opis zdarzenia – podając wszystkie znane szczegóły,

 • Określenie miejsca wystąpienia,

 • Ustalenie momentu pojawienia się problemu,

 • Ilość sztuk wyrobów, które zostały objęte błędem,

 • Informacje o użytych sposobach identyfikacji,

 • Informacje o konsekwencjach dla klientów.

 

 

3D – Akcja natychmiastowa

 

Zabezpiecz klienta przed kolejnymi wadliwymi produktami, blokując i oznaczając zapasy oraz to, co jest produkowane. Należy także zidentyfikować produkty będące w transporcie i poinformować o tym klienta.

 

Aby kontynuować dostawę, może być konieczne sortowanie/przeróbka. Każda przeróbka musi zostać przedstawiona klientowi i przez niego zweryfikowana.

 

 

4D – Znalezienie przyczyny źródłowej

 

Przeprowadź burzę mózgów, aby zidentyfikować możliwe przyczyny źródłowe i powody, dla których problem wystąpił i nie został wykryty przed wysyłką do klienta. Zweryfikuj prawdziwą przyczynę (przyczyny) źródłową na podstawie faktów. Narzędzia obowiązkowe: Ishikawa, 5WHY.

 

Faktami mogą być:

 

 • Dane historyczne/ statystyki

 • Symulacje i testy

 • Obserwacje wizualne (udokumentowane) w procesie itp.

 

 

5D – Akcja korekcyjna

 

Na podstawie przyczyny można określić akcje korekcyjne/akcje korygujące, czyli listę trwałych działań korygujących, które przyniosą faktyczne rozwiązanie problemu, bez powodowania skutków ubocznych.

 

 

6D – Weryfikacja akcji korekcyjnej

 

Sprawdź, czy zamierzone działania naprawcze rozwiązały problem. Wdrażanie i usuwanie działań naprawczych powinno działać jak przełącznik umożliwiający włączanie i wyłączanie problemu.

 

Efektywnym sposobem na weryfikację akcji korygujących, jest analiza mierzalnych wskaźników, które z nich wynikają. Należą do nich:

 

 • PPM, RPM, DPM – mówiące o ilości wad,

 • Wskaźniki Cp, Cpk (SPC) – mówiące o stabilności procesu,

 • Mniejszy poziom odpadu na kontroli wejściowej

 • Oraz inne niemierzalne dowody.

 

 

7D – Akcja zapobiegawcza

 

To wszystkie działania, które sprawią, że podobny problem nie powróci w przyszłości. Należy ponownie zastanowić się nad poprawą obecnego systemu i zaktualizować wykorzystywane instrukcje.

 

 

8D – Ocena i zamknięcie raportu 8D

 

Ten etap angażuje jedynie lidera zespołu, który samodzielnie lub wspólnie z klientem dokonuje oceny. Dodatkowo należy pogratulować sukcesu całemu zespołowi.

 

 

Narzędzia stosowane w metodzie 8D:

 

 • 5WHY
 • 5W2H
 • Diagram Ishikawy.

 

 

Jeżeli chcesz abyśmy pomogli Tobie w rozwiązywaniu problemów i eliminacji marnotrawstw, to skontaktuj się z nami.

 

 

Chcesz dostawać darmową wiedzę na temat rozwoju firmy?

 

Zapisz się na nasz newsletter klikając ten link.

 

8D - metoda rozwiązywania problemów w firmie

12 maja 2022
Rozwiązywanie problemów metodą 8D
wiz consulting - firma konsultingowa,
wiz consulting - firma konsultingowa,